Cập nhật về hải quan: Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

26 Tháng 9, 2018

Gần đây trong các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có một vài trường hợp cơ quan Hải quan bác bỏ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (“C/O”) do doanh nghiệp nhập khẩu nộp để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra C/O rất chặt chẽ trước khi chấp thuận cho doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do (“FTA”).

Để biết thêm chi tiết, xin mời tải Bản tin bên dưới.

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu thuê gia công ngoài sẽ không được miễn thuế

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/9/2016 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định những điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dùng cho việc sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Một trong những điều kiện đó là người nhập khẩu phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ở Việt Nam và có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Khảo sát Thực trạng An toàn Thông tin Toàn cầu®  năm 2018

PwC vừa công bố kết quả của Khảo sát Thực trạng An toàn Thông tin Toàn cầu®  năm 2018 với sự tham gia của hơn 9.500 lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo công nghệ cấp cao đến từ 122 quốc gia. Với chủ đề “Tăng cường năng lực của xã hội số hóa trước các cú sốc an ninh mạng”, khảo sát tìm hiểu lý do các doanh nghiệp dễ bị gián đoạn hoạt động bởi các vấn đề an ninh mạng và những gì họ có thể làm để giải quyết tình trạng này.

Thông tư mới quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính áp dụng cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài Chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC (“Thông tư 87”) quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 (“Thông tư 226”) và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 (“Thông tư 165”). Thông tư 87 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Liên hệ

Richard J. Irwin
Chủ tịch/Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Kết nối với chúng tôi