Thủ tướng Chính phủ: Không thanh tra, kiểm tra thuế và tài chính trùng lắp và chồng chéo

19 Tháng 12, 2016

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ và cơ quan khác phối hợp với nhau khi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và tài chính, tránh trùng lắp và chồng chéo. 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi