Cập nhật về hải quan: Quy định mới về thời hạn nộp chậm C/O

13 Tháng 10, 2016

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ gửi Cục hải quan các tỉnh/thành phố hướng dẫn về thời hạn nộp chậm Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) sau thời điểm nhập khẩu.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi