Nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu

12 Tháng 10, 2016

Vào ngày 05/09/2016, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã ban hành Công văn (CV) số 8537/TCHQ-GSQL về việc nộp báo cáo quyết toán áp dụng cho nguyên vật liệu (NVL) nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi