Đẩy mạnh công tác thu thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

21 Tháng 9, 2016

Như chúng ta đã biết, Chính Phủ đang tập trung tìm thêm các giải pháp tăng nguồn thu từ thuế để bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước. Theo đó, nguồn thu từ kiểm tra tuân thủ thuế TNCN là một trong những điểm đang được cơ quan thuế tập trung đẩy mạnh.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi