Hướng dẫn mới về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

20 Tháng 9, 2016

Ngày 31 tháng 8, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12166/BTC-TCHQ và Công văn số 12167/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể một số điểm của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi