Skip to content Skip to footer

Loading Results

Thông tư 130 hướng dẫn thi hành Nghị định 100 về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế

19 Tháng 9, 2016

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 (“Thông tư 130”) hướng dẫn thi hành Nghị định 100 và sửa đổi nhiều Thông tư về thuế khác.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide