Thông tư 130 hướng dẫn thi hành Nghị định 100 về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế

19 Tháng 9, 2016

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 (“Thông tư 130”) hướng dẫn thi hành Nghị định 100 và sửa đổi nhiều Thông tư về thuế khác.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}