Thông tư mới hướng dẫn về việc đăng ký thuế

16 Tháng 8, 2016

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký thuế, thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi