Thành lập Ban chỉ đạo "Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận"

05 Tháng 8, 2016

Ngày 21/7, Tổng cục Thuế công bố thành lập Ban chỉ đạo “Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận” trực thuộc Tổng cục Thuế theo quyết định số 1286/QĐ-TCT ban hành ngày 11/7. 

Cập nhật mới nhất về thuế

Biểu thuế xuất nhập khẩu thực hiện Hiệp định CPTPP và quy trình hoàn thuế

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng đã phê chuẩn Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương - CPTPP (“Biểu thuế ưu đãi CPTPP”). Biểu thuế này áp dụng cho giai đoạn từ 14/01/2019 đến 31/12/2022.

Ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu

Sau thời gian dài đàm phán, Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (“EU”) và Việt Nam (“ Hiệp định EVFTA”) đã chính thức được ký kết tại Hà Nội vào chủ nhật vừa rồi, ngày 30/6/2019. Trước đó, ngày 25/6/2019 EU đã thông báo về việc ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ hai ở khu vực Đông Nam Á của EU.

Khác

IFRS 15 - Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng

IFRS 15 giới thiệu một mô hình năm bước mới với trọng tâm là khi chuyển giao “quyền kiểm soát” (thay vì việc chuyển giao “rủi ro và lợi ích” cho khách hàng). Tác động vượt ra ngoài phạm vi kế toán (ví dụ: hợp đồng, thỏa thuận bồi thường điều hành, thuế, khế ước nợ, quan hệ nhà đầu tư, quy trình và hệ thống hoạt động, mô hình kinh doanh, giá cả, v.v.).

Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 23 (IAS 23) - Chi phí đi vay, là một trong những chuẩn mực IFRS ngắn nhất. Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế của chuẩn mực tưởng chừng như đơn giản này lại thường đặt ra những câu hỏi mà chuẩn mực nay chưa đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Một trong số những câu hỏi đó là chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi