Thành lập Ban chỉ đạo "Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận"

05 Tháng 8, 2016

Ngày 21/7, Tổng cục Thuế công bố thành lập Ban chỉ đạo “Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận” trực thuộc Tổng cục Thuế theo quyết định số 1286/QĐ-TCT ban hành ngày 11/7. 

Cập nhật mới nhất về thuế

Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan

Hoạt động thương mại điện tử đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và nền kinh tế hiện nay. Giao dịch trong thương mại điện tử cần được quản lý theo cơ chế đặc thù để đáp ứng yêu cầu về tốc độ thông quan và tốc độ giao hàng. Do vậy, Bộ Tài Chính đã dự thảo Nghị định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan và gửi cho các cơ quan, tổ chức liên quan đóng góp ý kiến.

Khác

IFRS 15 - Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng

IFRS 15 giới thiệu một mô hình năm bước mới với trọng tâm là khi chuyển giao “quyền kiểm soát” (thay vì việc chuyển giao “rủi ro và lợi ích” cho khách hàng). Tác động vượt ra ngoài phạm vi kế toán (ví dụ: hợp đồng, thỏa thuận bồi thường điều hành, thuế, khế ước nợ, quan hệ nhà đầu tư, quy trình và hệ thống hoạt động, mô hình kinh doanh, giá cả, v.v.).

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi