Các thay đổi chính trong chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2016

13 Tháng 1, 2016

Ngày 29/12/2015, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều trong Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi