Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp phải được nộp kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán

11 Tháng 1, 2016

Theo Thông tư 156/2013 hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, báo cáo tài chính (“BCTC”) là một trong những hồ sơ yêu cầu phải được nộp cùng với tờ khai quyêt toán thuê thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi