Thông tư mới về Thuế Tài Nguyên

29 Tháng 10, 2015

Ngày 2 tháng 10, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế Tài Nguyên (“TTN”), thay thế thông tư số 105/2010/TTBTC ban hành ngày 23 tháng 7 năm 2010. Thông tư 152 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2015.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi