Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

20 Tháng 7, 2016

Nhân viên người Việt Nam có thể tham gia sở hữu cổ phần của công ty mẹ ở nước ngoài. 

Liên hệ

Richard J. Irwin
Chủ tịch/Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Kết nối với chúng tôi