Quy định mới về hợp đồng lao động và kỷ luật lao động

19 Tháng 1, 2016

Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư 47/2015-TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động và kỷ luật lao động.

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi