Thông báo về nộp báo cáo hoạt động hàng năm của văn phòng đại diện

15 Tháng 12, 2015

Theo Nghị Định 72/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/7/2006, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải nộp báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm cho Sở Công Thương tỉnh, thành phố trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 1 năm kế tiếp.

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi