Ấn phẩm chọn lọc quốc tế

Cập nhật ấn phẩm mới nhất của chúng tôi tại đây

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị những thông tin cập nhật về tình hình thị trường, những mối quan tâm của các CEO trên toàn cầu, cũng như thông báo về các sự kiện sắp tới và các vấn đế đáng chú ý khác.

Liên hệ

Vũ Thị Thu Nguyệt

Trưởng phòng, Bộ phận Tiếp thị và Truyền thông, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4690

Kết nối với chúng tôi