Ngành xây dựng toàn cầu năm 2030: Dự đoán ngành công nghiệp xây dựng trong năm 2030

PwC đã tài trợ cho bản báo cáo Ngành xây dựng toàn cầu 2030, dự đoán số lượng sản phẩm của các công trình xây dựng toàn cầu sẽ tăng 85%, đạt mức 15.5 ngàn tỉ đô la Mỹ vào năm 2030, với ba quốc gia dẫn đầu là Trung Quốc, Hoa Kì, và Ấn Độ chiếm 57% tăng trưởng toàn cầu.

Ngành xây dựng toàn cầu 2030, bản báo cáo thứ 4 từ Global Construction Perspectives và Oxford Economics, đưa ra chỉ số tăng trưởng của ngành xây dựng toàn cầu trung bình vào khoảng 3.9% hàng năm cho tới 2030, vượt mức GDP toàn cầu 1%, nhờ vào việc các nước phát triển hồi phục từ nền kinh tế thiếu bền vững và các nước đang phát triển tiếp tục công nghiệp hóa.

Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng tại Trung Quốc bị trì trệ với sự khủng hoảng nhà ở và lần đầu tiên số lượng các công trình nhà ở tại Trung Quốc sẽ giảm trong năm nay. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang nền kinh tế có trọng tâm là nhu cầu của người tiêu dùng và dịch vụ mang lại cơ hội phát triển các loại hình xây dựng mới trong chăm sóc y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng xã hội, cũng như các thị trường bán lẻ. Việc xóa bỏ chính sách một con của Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy tầm nhìn xa của đất nước này.

Từ nay tới năm 2030, thị trường xây dựng tại Ấn Độ sẽ tăng trưởng nhanh gần gấp đôi so với Trung Quốc, thúc đẩy sự tăng trưởng của các nước đang phát triển nói chung. Tỉ lệ dân số thành thị của Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng ở mức đáng kinh ngạc, lên tới 165 triệu người vào năm 2030, vượt Delhi 10.4 triệu người, trở thành thành phố lớn nhì thế giới. 

Tuy châu Âu sẽ không thể hồi phục lại mức trước khủng hoảng cho tới năm 2025, Anh là một thị trường tăng trưởng nổi trội, vượt Đức trở thành quốc gia có thị trường xây dựng lớn nhất châu Âu và lớn thứ 6 thế giới vào năm 2030.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Kết nối với chúng tôi