Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bopha Sem

Trưởng phòng Cao cấp, Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam

Bopha là trưởng phòng cao cấp tư vấn về lĩnh vực công nghệ, với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và kế toán tại các công ty đa quốc gia và các công ty dịch vụ ở Châu Âu, Châu Á, châu Phi và cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Làm việc ở Đông Nam Á từ năm 2008, Bopha có được sự hiểu biết sâu sắc về những biến động của thị trường trong khu vực và tầm ảnh hưởng của văn hóa cũng như phát triển thế mạnh về kiểm soát, báo cáo quản trị, cải tiến quy trình và hướng dẫn các cổ đông trong môi trường nhiều thay đổi và phức tạp. Kinh nghiệm của Bopha trải rộng trong nhiều lĩnh vực: quản trị dự án khu vực, lãnh đạo triển khai các hệ thống ERF toàn cầu, kiểm soát, báo cáo quản trị cho các công ty trên toàn thế giới và quản lý phòng kế toán của nhiều công ty đa quốc gia.

Bopha có bằng cử nhân kế toán tài chính của Group T - Katholic University Leuven (Bỉ) và có Đai Xanh (Green Belt) trong hệ thống chứng chỉ của Mô hình cải tiến năng suất chất lượng (Lean Six Sigma).