Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Arnout Berkenbosch

Arnout Berkenbosch

Trưởng phòng Cao cấp, Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam

Ông Arnout là Trưởng phòng Cao cấp Dịch vụ Tư vấn hoạt động tại PwC Việt Nam với 6 năm kinh nghiệm làm việc tại Hà Lan và Việt Nam trong nhiều ngành kinh tế khác nhau: sản xuất, dịch vụ tài chính, ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống, y tế, dược phẩm, cơ quan chính phủ, và viễn thông.

Ông Arnout đã tham gia vào một số dự án cải tiến hoạt động, tái thiết kế chuỗi cung ứng, thiết kế tổ chức, chuyển dịch cơ cấu, phát triển chiến lược và gia nhập thị trường trong các ngành kinh tế đã nêu trên.

Ông Arnout có bằng Thạc sĩ Quản lý chiến lược của Đại học Erasmus (Rotterdam School of Management), Hà Lan.