Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh

Ứng tuyển với chúng tôi, trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi!

Thế giới hiện đại luôn vận động và không ngừng thay đổi, các dịch vụ PwC Việt Nam cung cấp đến khách hàng cũng luôn đổi mới và phát triển theo xu thế chung. Chúng tôi chào đón các bạn trẻ từ mọi chuyên ngành (Kế toán, Tài chính, Kỹ thuật, Công nghệ...) đến với chương trình "Tuyển dụng Thực Tập Sinh 2020". Hãy gia nhập cùng PwC Việt Nam và cùng chúng tôi trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi.

Chúng tôi đang tuyển các vị trí sau:

Join us, be a game-changer!
Thế giới hiện đại luôn vận động và không ngừng thay đổi, các dịch vụ PwC Việt Nam cung cấp đến khách hàng cũng luôn đổi mới và phát triển theo xu thế chung. 
Chúng tôi chào đón các bạn trẻ từ mọi chuyên ngành (Kế toán, Tài chính, Kỹ thuật, Công nghệ...) đến với chương trình "Thực Tập Sinh2020". 
Hãy gia nhập cùng PwC Việt Nam và cùng chúng tôi trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi.
Join us, be a game-changer!
Thế giới hiện đại luôn vận động và không ngừng thay đổi, các dịch vụ PwC Việt Nam cung cấp đến khách hàng cũng luôn đổi mới và phát triển theo xu thế chung. 
Chúng tôi chào đón các bạn trẻ từ mọi chuyên ngành (Kế toán, Tài chính, Kỹ thuật, Công nghệ...) đến với chương trình "Thực Tập Sinh2020". 
Hãy gia nhập cùng PwC Việt Nam và cùng chúng tôi trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi.

Quy trình ứng tuyển và thời gian:

Liên hệ

Đường dây nóng

Phòng Tuyển Dụng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3824 0112 / +84 24 3946 2248

Kết nối với chúng tôi