Dịch vụ an ninh mạng và bảo mật

Ấn phẩm

  • Dịch vụ An ninh mạng tại PwC Việt Nam
    Tổng quan về dịch vụ an ninh mạng

  • Phương pháp đánh giá bảo mật (Pentest) của PwC năm 2016
    Phương pháp đánh giá bảo mật của chúng tôi cho phép khách hàng xác định rủi ro về an toàn thông tin và tìm hiểu tác động của những rủi ro này tới doanh nghiệp . Đồng thời, phương pháp này góp phần giảm thiểu các rủi ro an ninh nghiêm trọng nhằm ngăn ngừa tổn thất về tài chính và uy tín.

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng
    Dịch vụ đánh giá mức độ sẵn sàng sẽ mang lại cho khách hàng cái nhìn rõ ràng về hiệu quả của các biện pháp an ninh mạng đang được sử dụng và đánh giá sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro.

Truyền thông

Liên hệ

Richard Peters
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Robert Trọng Trần
Giám đốc, Dịch vụ an ninh mạng và bảo mật, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1007
Email

Kết nối với chúng tôi