Trong môi trường công nghệ theo định hướng kinh doanh ngày nay, tổ chức của bạn đang phải đối mặt với nhiều thách thức của tội phạm an ninh mạng. Tội phạm an ninh mạng có thể xảy ra với doanh nghiệp vào bất kỳ lúc nào. Dữ liệu về khách hàng hoặc thẻ tín dụng có thể bị đánh cắp, dữ liệu kinh doanh tối mật của doanh nghiệp có thể bị rò rỉ hoặc hệ thống mạng của doanh nghiệp có thể bị xâm nhập và hoạt động của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn – Những nguy cơ an ninh mạng này nhanh chóng làm tổn hại đến uy tín và mối quan hệ mà doanh nghiệp đã mất nhiều năm để xây dựng.

Tuy nhiên, bạn không phải đối mặt với các mối đe dọa này một mình. Tại PwC Việt Nam, đội ngũ nhân viên của chúng tôi, với hiểu biết sâu rộng về an ninh mạng và kinh nghiệm dày dặn qua quá trình làm việc với khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và ở tất cả các cấp,  sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện giúp doanh nghiệp ứng phó với thực tế này và bảo đảm an toàn cho môi trường họat động của doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ về an ninh mạng, từ rà soát các khâu tổ chức  của doanh nghiệp đến tiến hành điều tra chuyên sâu:  Các dịch vụ này sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá, xây dựng và quản lý khả năng bảo mật an ninh mạng,  mà còn giúp doanh nghiệp ứng phó với các sự cố và khủng hoảng có thể xảy ra. Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp doanh nghiệp tự tin, hiểu rõ các mối đe dọa và các lỗ hổng an ninh mạng, đồng thời biến những rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt trở thành lợi thế của doanh nghiệp.

Ấn phẩm

  • Dịch vụ An ninh mạng tại PwC Việt Nam
    Tổng quan về dịch vụ an ninh mạng

  • Phương pháp đánh giá bảo mật (Pentest) của PwC năm 2016
    Phương pháp đánh giá bảo mật của chúng tôi cho phép khách hàng xác định rủi ro về an toàn thông tin và tìm hiểu tác động của những rủi ro này tới doanh nghiệp . Đồng thời, phương pháp này góp phần giảm thiểu các rủi ro an ninh nghiêm trọng nhằm ngăn ngừa tổn thất về tài chính và uy tín.

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng
    Dịch vụ đánh giá mức độ sẵn sàng sẽ mang lại cho khách hàng cái nhìn rõ ràng về hiệu quả của các biện pháp an ninh mạng đang được sử dụng và đánh giá sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro.

Truyền thông

Liên hệ
Richard Peters
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 28 3824 0123
Email
Robert Trọng Trần
Giám đốc, Dịch vụ an ninh mạng và bảo mật
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1007
Email