Học viện PwC

Đào tạo tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi tạo ra sự khác biệt trong đào tạo.

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm chuyên gia đào tạo, với sứ mệnh tạo ra các khóa học hiệu quả cao cao, mang lại giá trị trực tiếp tại nơi làm việc của người học.

Công việc của chúng tôi 

Chúng tôi cung cấp những giải pháp đào tạo dưới hai dạng riêng biệt:

  • Dạng thứ nhất, những sự kiện đào tạo đại chúng bao gồm nhiều chủ đề đa dạng về kiến thức chuyên môn và kĩ năng mềm.
  • Dạng thứ hai, chúng tôi xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt dành riêng cho những khác hàng cụ thể. Những giải pháp đào tạo này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng và tôn trọng tính bảo mật của họ.

Liên hệ

Mai-Hanh Levitt

Trưởng Học viện PwC Việt Nam, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1627

Phạm Thảo Ngọc

Thư ký Học viện PwC Việt Nam, PwC Việt Nam

ĐT: +84 967 294 989

Kết nối với chúng tôi