Tầm nhìn nhà lãnh đạo

Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính

"Khi một doanh nghiệp minh bạch, một cộng đồng doanh nghiệp minh bạch, thì chắc chắn khi đó nền kinh tế sẽ minh bạch. Và một nền kinh tế minh bạch sẽ trở thành một nền kinh tế phát triển bền vững."

Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính

loading-player

Playback of this video is not currently available

Nội dung sau được trích từ cuộc phỏng vấn độc quyền do PwC Việt Nam thực hiện với ông Trịnh Đức Vinh.

Góc nhìn về tính minh bạch

Tính minh bạch trong doanh nghiệp được hiểu là minh bạch trong hoạt động và minh bạch trong việc cung cấp các thông tin tài chính. Tính minh bạch rất quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển được bền vững. Đầu tiên, nó giúp cho doanh nghiệp phòng chống những rủi ro từ hoạt động kinh doanh. Thứ hai, nó giúp bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Từ đó nâng cao được sự tin cậy của các nhà đầu tư đối với chính doanh nghiệp.

Hiện nay, tính minh bạch của doanh nghiệp Việt Nam còn tương đối hạn chế. Một phần rất lớn là do ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp cũng chưa cao.

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

Chúng tôi đang có những động thái để đưa Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) vào Việt Nam bởi vì những lợi ích to lớn từ việc áp dụng IFRS, đó là góp phần nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính và nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Khi áp dụng IFRS tại Việt Nam thì tính minh bạch của báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sẽ được tăng lên do IFRS yêu cầu doanh nghiệp giải trình rất rõ các loại rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải, như rủi ro về tín dụng, rủi ro về giá cả, rủi ro về các hoạt động. Ngoài ra, IFRS còn yêu cầu doanh nghiệp phải trình bày những khoản lỗ hoặc những khoản tổn thất tài sản mà doanh nghiệp có thể gặp phải.

Tính minh bạch và phát triển bền vững

Chắc chắn việc nâng cao tính minh bạch sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Và đừng nghĩ rằng, khi chúng ta minh bạch các thông tin thì nó sẽ gây hại cho chúng ta. Mà ngược lại, sự minh bạch thông tin sẽ tác động tích cực cho hoạt động quản trị, điều hành của doanh nghiệp.

Ông Trịnh Đức Vinh công tác tại Bộ Tài Chính từ năm 1995, với trách nhiệm chủ yếu là xây dựng Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp, các thông tư về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v. Ông Vinh là tác giả của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 202/2014/TT-BTC, đồng thời là chủ biên của nhiều chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cho các ngành, lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra ông còn thực hiện chức năng quản lý, giám sát các công ty dịch vụ kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Ông cũng là người phụ trách biên soạn đề án lộ trình triển khai Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam của Bộ Tài Chính.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán là đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán; trực tiếp quản lý, giám sát việc chấp hành chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong phạm vi cả nước.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Caroline Lee

Trưởng phòng cao cấp, Marketing và Truyền thông, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide