Інфраструктурні проекти в країнах Центральної та Східної Європи та СНД

View this page in: Русский, English

  • 59% респондентів, відповідальних за інфраструктурні проекти, очікують збільшення витрат на проекти впродовж наступних 12 місяців
  • 52% респондентів зіткнулися з перевитратою коштів протягом останніх 12 місяців
  • 78% зіткнулися з затримкою в реалізації проектів протягом останніх 12 місяців

Незважаючи на складні економічні умови, менеджери інфраструктурних проектів позитивно оцінюють обсяг і динаміку майбутніх вкладень у інфраструктурні проекти і 59% респондентів, відповідальних за такі проекти, очікують збільшення витрат на проекти впродовж наступних 12 місяців. Ця ситуація схожа у всіх галузях, а найбільш позитивний прогноз спостерігається в секторі енергетики, комунального господарства та гірничодобувної промисловості і в секторі транспорту та логістики.

Оптимізм вищого керівництва (генеральні і фінансові директори) вищий, ніж по всій вибірці респондентів в середньому (51%): майже 60% директорів очікують збільшення фінансування інвестиційних проектів у галузі інфраструктури. Більш глибокий аналіз виявив досить значні відмінності в думках по країнах: найоптимістичнішими виявилися респонденти з Росії та Польщі, де зараз реалізуються великі інфраструктурні проекти. В обох країнах відсоток респондентів, які очікують збільшення капітальних витрат за такими проектами, досягає приблизно 65%. Менш динамічні країни Центральної Європи, такі як Чехія і Угорщина, як і раніше відчувають на собі вплив економічної кризи, і очікування респондентів щодо перспектив поліпшення становища не настільки високі.