Коментарі до статті «Іноземні цінні папери на українському фондовому ринку»

Коментарі до статті «Іноземні цінні папери на українському фондовому ринку»

Юридична Газета, № 08-09, 19-26 лютого 2013 року,
Роман Шурубалко, юрист, відділ податкових та юридичних послуг,
Анна Липська, юрист, відділ податкових та юридичних послуг

Скорочення:
Положення – Положення «Про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», затверджене Рішенням НКЦПФР №1692 від 22 листопада 2012 року.
Комісія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
НБУ – Національний банк України.


На виконання статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, Комісія прийняла Положення, яке визначає умови та порядок допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Проаналізувавши норми Положення, ми дійшли висновку, що прийняття Комісією даного нормативного акту є лише першим кроком у вирішенні проблеми доступу українських інвесторів до іноземних фінансових інструментів, які, в свою чергу, часто є більш привабливими для ін��естування, ніж вітчизняні. Проте «іноземними» такі фінансові інструменти можна назвати досить умовно, оскільки Положення визначає, що цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України тільки, якщо такий іноземний емітент має активи в Україні. Таким чином, Положення значно зменшило кількість цінних паперів іноземних емітентів, які б могли перебувати в обігу на території Україні.

З іншого боку, нові можливості, передбачені Положенням, можуть зацікавити іноземних емітентів, які фактично були створені в іноземній юрисдикції з метою залучення коштів за кордоном, а їх активи знаходяться в Україні. Тепер такі емітенти отримають додаткові можливості для залучення коштів і на вітчизняному фондовому ринку.

Також звертаємо увагу на те, що згідно з Положенням цінні папери іноземних емітентів (акції, боргові цінні папери та депозитарні розписки щодо таких цінних паперів) обов’язково мають бути попередньо розміщені за межами України та допущені до обігу принаймні на одній із іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, маючи на такій фондовій біржі достатню ліквідність. Отже Комісія зможе блокувати появу на вітчизняному фондовому ринку фінансових інструментів іноземних емітентів з низькою ліквідністю.

Проте однією з найбільших проблем для реального обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України є неузгодженість Положення з нормативними актами НБУ. Зокрема, на даний момент при придбанні резидентом цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України, формально існує необхідність отримання резидентом ліцензії НБУ на здійснення інвестиції за кордон. Наскільки нам відомо, зараз НБУ розробляє зміни до своїх нормативних актів, тому неузгодженості мають бути вирішені вже у найближчому майбутньому.

Незважаючи на будь-які поточні проблеми, ми вважаємо, що прийняття Положення є позитивним кроком, який надасть учасникам фондового ринку більше можливостей для диверсифікації своїх інвестицій та вибору ліквідних фінансових інструментів.

Наші контакти

Юлія Ковалевська
Старший спеціаліст,
Зв'язки з громадськістю
Тел: +380 44 354 0404
Email

PwC у соцмережах