Сучасні тенденції у сфері розваг та ЗМІ: конвергенція, зв’язки і довіра

 

Гравці в усіх секторах адаптуються до руйнівних змін конкурентного середовища, споживчих звичок та очікувань громадськості.

 

Згідно з даними Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ: прогноз на 2018–2022 роки компанії PwC (далі — Огляд), стрімка еволюція галузі, що триває зараз, увійшла в нову динамічну фазу. На фоні комплексного та стійкого, але водночас нерівномірного зростання перед усіма без винятку компаніями галузі стоять три першочергові завдання — конвергенція, створення зв’язків зі споживачами та необхідність формування довіри.

«Конвергенція 3.0» заново визначає конкурентне середовище. На відміну від попередніх хвиль конвергенції вона створює постійно розширювану групу «суперконкурентів» та спеціалізовані, нішеві бренди, які прагнуть забезпечити залучення дедалі більш вимогливих клієнтів та здійснення ними витрат.

По мірі затихання цієї хвилі змін поступово розмиваються межі, що колись відокремлювали сферу розваг та засоби масової інформації, технології і галузь телекомунікацій. Крупні інтернет-провайдери та платформи постачання інтегруються вертикально, а онлайн-гіганти розширюють свої можливості у сфері контенту по горизонталі. Поступово блякнуть традиційні відмінності між сегментами, такими як друковані і цифрові медіа, комп’ютерні та спортивні ігри, бездротовий і дротовий доступ, кабельне телебачення та онлайн-відео, соціальні мережі і традиційні ЗМІ. У ході цього процесу створюються нові бізнес-моделі, які дають змогу всім компаніям отримати доступ до нових каналів надходження прибутків та створювати масштабні можливості для задоволення потреб споживачів. Деякі з них потребують вивчення цільової аудиторії прихильників та створення більш ефективних зв’язків зі споживачами для формування у них образу мислення, орієнтованого на реєстрацію в якості користувачів. Унаслідок цих змін та постійного удосконалення технологій дедалі важливішим стає формування і підтримання довіри споживачів та суспільства, а темпи змін будуть тільки зростати.

 

Постійне загальне зростання доходів...

Усе це відбувається на фоні постійного глобального зростання доходів галузі. Згідно з Оглядом, який містить дані про доходи та прогнози для 15 сегментів галузі у 53 регіонах, протягом наступних п’яти років загальні світові витрати на розваги і медіа будуть збільшуватись із сукупним річним темпом зростання (CAGR, compound annual growth rate) у 4,4 %. Таке зростання призведе до збільшення глобальних доходів галузі у 2022 році до 2,4 трлн. доларів США, тоді як у 2017 році ця сума становила 1,9 трлн. доларів США.

 

...проте зі значними відмінностями між сегментами...

У рамках цього загального зростання найшвидше будуть збільшуватися доходи у сегментах, що спираються на цифрові технології. Провідну роль попри низькі стартові показники буде відігравати віртуальна реальність, де сукупний річний темп зростання (СРТЗ) за п’ять років складе 40,4 %. Далі йде відео через Інтернет за технологією OTT із показником 10,1 %. На противагу цьому доходи від газет і журналів протягом наступних п’яти років будуть зменшуватись. Доходи від книг, радіо та традиційного телебачення і домашнього відео будуть зростати з показником СРТЗ менше 2 % для кожного зі згаданих напрямків.

Навіть у найбільш динамічних сегментах існують разючі відмінності між підсегментами. Хоча сегмент комп’ютерних ігор та кіберспорту буде зростати із сукупним показником СРТЗ у 7,2 %, окремо для кіберспорту сукупний річний показник зростання становитиме 20,6 %. На противагу цьому зростання показника СРТЗ для музичної індустрії прогнозується на стійкому рівні у 6,1 %, проте для окремих її підсегментів, таких як записи на фізичних носіях, завантаження та рінгтони/рінгбеки, будуть характерні значні відмінності. Глобальні касові збори у 2017 році зросли на 4,3 %, проте знизились у Франції, США та Австралії. Глобальні доходи від телевізійної реклами до 2022 року будуть зростати з показником СРТЗ у 2,7 %, але у 2017 році їх обсяги вперше зменшились. Крім цього, хоча доходи сфери друкованих ЗМІ зменшуються практично в усьому світі, в Індії до 2022 року вони зростуть майже на 1 млрд. доларів США.

 

...і між країнами

Подібні контрасти мають місце у загальних обсягах витрат на розваги та медіа в масштабах окремих країн. У період до 2022 року ринками з найшвидшими темпами зростання будуть Нігерія та Єгипет, де сукупні доходи у сфері розваг і медіа зростатимуть із показниками СРТЗ у 21,1 % та 17,2 % відповідно, що значною мірою буде обумовлюватися коливаннями витрат на оплату доступу до Інтернету. Проте без урахування витрат на Інтернет країною з найшвидшими темпами зростання стає Індія з показником СРТЗ у 10,4 %, а друге місце займає Індонезія з 8,4 % СРТЗ. За умови підрахунку за аналогічною методикою зростання показника СРТЗ на жодному з ринків Західної Європи або Північної Америки у період до 2022 року не перевищить 3 %. А Китай практично дожене США за темпами абсолютного зростання, через що обидві країни будуть відігравати майже рівнозначну роль за рівнем важливості у глобальних масштабах, навіть незважаючи на те, що в абсолютному вираженні США залишається більшим ринком.

 

Коментує керівник міжнародної групи з питань сфери розваг та ЗМІ компанії PwC Netherlands Еннель ван Еєден (Ennèl van Eeden):

«В основі Огляду лежить практично безкінечна сукупність мікроісторій та вражаючий масив різноманітних тенденцій на рівні регіонів та окремих сегментів. Практично для кожної тенденції серед 15 сегментів і 53 регіонів можна знайти тенденцію протилежної спрямованості. Крім того, темпи змін не будуть уповільнюватись: технології на кшталт штучного інтелекту (ШІ) та доповненої реальності будуть і надалі змінювати правила гри. В усіх сегментах доставка контенту завдяки технологіям дешевшає і стає більш персоналізованою. Унаслідок цього перед компаніями дедалі гостріше постає питання інвестицій у технології, які дозволять їм ефективніше конкурувати».

 

Рушійні чинники нової екосистеми

Тож які сили, що лежать в основі останньої хвилі конвергенції, змінюють галузь? Огляд визначає п’ять ключових чинників:

 

 • Необмежені комунікаційні можливості: до 2022 року кількість високошвидкісних підключень до Інтернету в усьому світі зросте на 2,2 млрд., завдяки чому значно розшириться ринок мобільного контенту з доступом на вищих швидкостях. Символічний переломний момент настане у 2020 році, коли сукупні обсяги передавання даних за допомогою смартфонів перевищать передавання даних з використанням фіксованого широкосмугового доступу.
     
 • Мобільний споживач: вибухоподібне зростання доступу до мережі з використанням мобільних пристроїв в усьому світі свідчить про те, що практично на всіх ринках саме мобільні пристрої перетворюються на основний засіб доступу до контенту і послуг. З огляду на це мобільна сфера стає дедалі важливішим напрямком для рекламодавців. І знову ж таки, результатом цих змін стане ще один ключовий переломний момент: у 2018 році глобальний сукупний дохід від орієнтованої на мобільні пристрої реклами в Інтернеті вперше перевищить цей показник для дротового доступу до мережі.
   
 • Потреба у нових джерелах зростання доходів: компанії, що працюють у сфері розваг та ЗМІ, шукають інші джерела доходів на додачу до традиційних, прибутковість яких у деяких випадках поступово знижується. Водночас із цим телекомунікаційні компанії розглядають розважальний та медійний контент як засіб для прискорення свого зростання. У результаті всі гравці, що належать до цієї екосистеми, активно працюють над формуванням нових каналів отримання доходів. Просто вдумайтесь — до 2022 року зростання показника СРТЗ для витрат на відео за технологією OTT складе 10,1 %, тоді як для реклами на ефірному ТБ цей показник складе усього 2,3 %.
   
 • Зміщення цінностей у напрямку платформ: соціальні мережі і технологічні платформи випереджають традиційних розробників контенту за темпами завоювання уваги споживачів та частки їхніх витрат, і саме ці тенденції призвели до появи суперконкурентів. Зараз деякі компанії-постачальники традиційного контенту намагаються відвоювати свої позиції, розвиваючи власні напрямки діяльності, подібні до платформ.

 • Персоналізація: сучасні добре «підковані» споживачі відмовляються від споживання універсального контенту. У результаті для різних компаній — від суперконкурентів до нішевих гравців, орієнтованих на вузькі групи прихильників, — дедалі актуальнішим стає використання аналітичної обробки даних та штучного інтелекту для персоналізації своїх пропозицій. Крім того, зберігає привабливість відвідання заходів «вживу». Зокрема, до 2022 року доходи від продажу квитків на змагання з кіберспорту будуть зростати з показником СРТЗ у 21,1 %.

 

Ключове значення має завоювання довіри та її подальше збереження

За результатами аналізу чинників і тенденцій, розглянутих у рамках Огляду, можна зробити висновок про беззаперечну важливість завоювання та збереження довіри споживачів та партнерів екосистеми. Ми живемо в епоху, коли довіра у багатьох галузях знаходиться на історично найнижчому рівні, а регулятори спрямовують свої зусилля на контроль над використанням даних медійними компаніями. У результаті здатність компанії до збереження довіри перетворюється на життєво важливий визначальний чинник. Особливо складним це завдання може виявитись для компаній, що працюють у сфері розваг та ЗМІ, оскільки вони повинні демонструвати свою надійність за багатьма параметрами, до яких належать контент, дані, монетизація, соціальний вплив та доречність рекламних матеріалів. У справі завоювання довіри основу формують контент і бренд, а початковим етапом є дотримання обіцянки щодо якості.

Як можуть позиціонувати себе компанії для забезпечення стійкого успіху з урахуванням бачення майбутнього галузі, представленого у рамках Огляду?

 

Коментує керівник міжнародної консультативної групи з питань сфери розваг та ЗМІ компанії PwC US Крістофер Вольмер (Christopher Vollmer):

«Для досягнення успіху у майбутньому, яке набирає конкретних форм, компанії повинні переглянути всі аспекти і методи своєї діяльності. Для цього слід вийти далеко за межі традиційних уявлень про ведення бізнесу, генерування доходів, формування та організацію своїх можливостей і завоювання та утримання довіри. А з урахуванням темпів і масштабів змін, які відбуваються зараз, ключове значення має швидкість. Для багатьох компаній моделі, активи, методи і можливості, на які спирається їхній бізнес, можуть просто виявитись недостатніми у майбутньому. Бездіяльність — не варіант».

 

Доступ до онлайн-версії Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ для представників преси

Для отримання доступу до онлайн-версії Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ: прогноз на 2018–2022 роки звертайтесь до Ніколаса Брода (Nicholas Braude) за адресою nicholas.braude@pwc.com. Отримавши доступ, ви зможете використовувати для ілюстрування цієї та інших публікацій у ЗМІ детальну інформацію з масиву даних Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ та аналітичні матеріали з розбивкою за сегментами і регіонами, а також складати таблиці і діаграми для використання у своїх публікаціях.

 

Про Всесвітній огляд індустрії розваг та ЗМІ

19-те видання Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ компанії PwC являє собою комплексне онлайн-джерело глобальних аналітичних даних про витрати споживачів та рекламодавців. Завдяки наявності порівнянних історичних даних за п’ять попередніх років та прогнозних даних на п’ять наступних років Огляд дозволяє з легкістю порівнювати і співставляти витрати споживачів і рекламодавців за окремими сегментами і регіонами. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінці www.pwc.com/outlook.

 

Сегменти, які охоплює Всесвітній огляд індустрії розваг та ЗМІ

книги; взаємодія з корпоративними клієнтами (B2B); кіно; споживання даних; доступ до Інтернету; реклама в Інтернеті; журнали; музика, радіо та подкасти; газети; зовнішня реклама; відео за технологією OOT; традиційне ТБ та домашнє відео; реклама на ТБ; комп’ютерні ігри та кіберспорт; віртуальна реальність.

 

Про дані Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ

Значна частина вмісту цього прес-релізу спирається на дані Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ: прогноз на 2018–2022 роки. Компанія PwC безперервно працює над оновленням онлайн-версії даних Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ. З огляду на це слід враховувати, що дані у цьому прес-релізі можуть не співпадати з даними онлайн-версії. Онлайн-версія Всесвітнього огляду індустрії розваг та ЗМІ: прогноз на 2018–2022 роки є найбільш актуальним джерелом інформації про витрати споживачів та рекламодавців.

 

Наші контакти

Юлія Ковалевська

Маркетинг і комунікації, PwC Україна

Тел: +380 44 354 0404

PwC у соцмережах