Сукупний дохід фірм міжнародної мережі PwC за 2017 фінансовий рік зріс до рекордних 37,7 млрд. дол. США.

  • В усіх напрямках діяльності фірм міжнародної мережі PwC зберігалася тенденція динамічного зростання
  • Загальна чисельність персоналу фірм міжнародної мережі PwC сягнула 236 000 осіб
  • Протягом 2017 фінансового року міжнародною мережею PwC укладено 19 угод поглинання у світі
  • Зафіксовано рекордні показники за кількістю співробітників, які стали партнерами у фірмах міжнародної мережі PwC (862 особи), і за кількістю випускників ВНЗ, які приєдналися до міжнародної мережі PwC (понад 28 000 осіб)
  • Річні інвестиції у підвищення якості послуг збережено на рівні понад 500 млн. дол. США

ЛОНДОН, 4 жовтня 2017 р. Згідно зі звітом глобальної мережі PwC, її сукупний валовий дохід за фінансовий рік, що закінчився 30 червня 2017 року, склав 37,7 млрд. дол. США. При розрахунку із використанням постійного обмінного курсу національних валют, сукупний дохід фірм глобальної мережі PwC зріс майже на 7%. Цьогорічне зростання закріпило тенденцію сталого зростання доходів міжнародної мережі фірм PwC протягом 20 років поспіль.

 

"Стрімкі зміни, які відбуваються у світі, та інтенсивний розвиток бізнесу наших клієнтів надихають PwC на безперервне вдосконалення з метою максимально ефективного задоволення зростаючого обсягу комплексних потреб широкого кола зацікавлених осіб і суспільства в цілому", зазначив Голова Ради директорів міжнародної мережі фірм PwC Боб Моріц.  
"Переконливе зростання доходів у всіх напрямках нашого бізнесу, як у нових, так і у традиційних, у 2017 фінансовому році стало результатом нашої стратегії потужного інвестування у технології, якість, нові інноваційні послуги та залучення найталановитіших кадрів. Попри той факт, що ми оптимістично налаштовані відносно майбутнього, ми разом із нашими клієнтами розмірковуємо і готуємося до різноманітних економічних та геополітичних сценаріїв, спираючись на опрацьований нами досвід минулих років.  
"Наш бренд є найкращим на ринку професійних послуг. Завдяки цьому, а також нашим професіоналам і високій репутації, яку ми заслужили серед клієнтів бездоганною якістю наших послуг, ми забезпечили стале органічне зростання нашого бізнесу по всьому світу. Ми продовжуємо здійснювати стратегічні поглинання тих компаній, які мають потенціал дати новий імпульс удосконаленню існуючих напрямків наших послуг і динамічному розвитку нових напрямків послуг, наприклад, у сфері кібербезпеки. Яскравим прикладом цього є угода, за результатами якої до нашої мережі приєдналася податкова практика компанії GE, що налічує 600 експертів у сфері оподаткування. Ми уклали цю угоду, маючи на меті трансформувати нашу модель податкових консультацій та комплаєнсу в майбутньому.
"Інновації – це основа нашого успіху. У своїй роботі ми максимально ефективно використовуємо потенціал штучного інтелекту, роботизації та комп'ютерного навчання на користь наших клієнтів і зацікавлених осіб для досягнення ними успіху в майбутньому. Крім того, ми активно інвестуємо у такі напрямки нашого бізнесу, як практика консультаційних послуг у сфері захисту даних. З огляду на постійно зростаючі масиви генерованих та спільно використовуваних даних і нові, характерні для епохи цифрових технологій, вразливості, негативного впливу яких зазнають численні організації, наші клієнти звертаються до нас по допомогу для розробки їхніх програм кібербезпеки і захисту конфіденційної інформації та ефективного реагування на інциденти.
"Ми також прагнемо бути більш відкритими та прозорими для суспільства, тому цього року в нашому Річному звіті глобальної мережі PwC ми вперше оприлюднили результати наших внутрішніх перевірок контролю якості аудиту. PwC вважає цей крок вкрай важливим з точки зору дотримання високих стандартів прозорості, і я маю надію, що він стане прикладом для наслідування у нашій галузі."

 

Доходи

Сукупний дохід міжнародної мережі PwC за 12 місяців, що закінчилися 30 червня 2017 року, склав 37,7 млрд. дол. США, продемонструвавши зростання майже на 7% при розрахунку із використанням постійного обмінного курсу, попри певну геополітичну та економічну невизначеність у світі. Наш успіх значною мірою залежить від самовідданої та завзятої праці наших 236 000 професіоналів у різних країнах світу, які у своїй роботі застосовують передові технічні знання і навички у поєднанні з глибокими знаннями специфіки місцевих ринків.

Зростання наших доходів зафіксоване на всіх основних ринках та в усіх напрямках нашого бізнесу, що зумовлено нашими інвестиціями в інновації, технології, нові послуги та зміцнення нашого бренду. У країнах Північної та Південної Америки наші доходи зросли майже на 7%. Стабільне зростання доходу на 4% зафіксоване у Західній Європі і набагато динамічніше зростання доходу на 13% - у Центральній та Східній Європі.

В Австралії та країнах Тихоокеанського регіону наші доходи збільшилися на 10%, що вдвічі перевищує показник минулого року, а в країнах Азії наші доходи також зросли на 10%, і цей факт став свідченням позитивної динаміки доходів, якої ми досягли за декілька років.

Наші доходи у країнах Близького Сходу та Африки продемонстрували тенденцію до стабільного зростання на 4%.

Практика аудиторських послуг

Попри жорстку конкуренцію, доходи нашої практики аудиторських послуг зростали високими темпами і збільшилися на 6% до 16,0 млрд. дол. США. Це зростання зумовлене нашою переконливою перемогою у конкурентній боротьбі за нових аудиторських клієнтів та зростанням попиту на широкий спектр наших послуг із надання впевненості.

Темпи цифрової трансформації операційних процесів наших клієнтів змінили ринок і стали причиною стрімкого зростання попиту на послуги, які забезпечують впевненість у таких сферах застосування цифрових технологій, як кібербезпека і захист даних, розширена аналітика даних та рішення для корпоративних систем. Крім того, наша прогресивна практика послуг в області внутрішнього аудиту пропонує нашим клієнтам унікальні технологічні рішення у сфері корпоративного управління, управління ризиками та комплаєнсу.

Водночас, ми всіляко допомагаємо організаціям упевнено орієнтуватись у складному нормативно-правовому середовищі і добре підготуватися до запровадження нових регуляторних актів, надаючи їм комплексні консультації, наприклад, як у випадку Генерального регламенту про захист персональних даних, який набуде чинності у травні 2018 року і стане викликом для кожної організації, яка веде бізнес у ЄС, до, у ході та після його запровадження. 

Практика консультаційних послуг

Доходи практики консультаційних послуг PwC зросли практично на 8% до 12,3 млрд. дол. США, що є надзвичайно успішним результатом, викликаним стрімким зростання наших доходів протягом минулого року попри невизначеність кон'юнктури для багатьох напрямків консалтингової діяльності у світі. Особливо суттєве зростання доходів продемонстрували наші консалтингові практики Strategy& та послуг в області інформаційних технологій – їхні доходи збільшилися на 17% та 20%, відповідно. Значне зростання доходів у цих напрямках нашого бізнесу свідчить про наш вагомий внесок в успіх наших клієнтів і ті переваги, яких вони набувають завдяки нашій підтримці у розробці та ефективній реалізації їхній стратегій.

Стрімке зростання доходу також зафіксовано від наших консультаційних послуг у сфері цифрових технологій. Цьому сприяло створення Центрів досвіду PwC у понад 30 містах у різних країнах світу, завдання яких полягає у стимулюванні креативних ідей та взаємовигідного співробітництва, покликаних докорінно змінити усталену практику виходу компаній на ринок та їх діяльності на ринку за рахунок інтеграції бізнесу, досвіду і технологій. З метою нарощування потенціалу у цьому напрямку ми наразі відкриваємо Центри досвіду PwC у Торонто, Японії, Лондоні, Стокгольмі та Цюріху. Завдяки тісній співпраці наших локальних Центрів досвіду з клієнтами ми розробляємо прогресивні моделі взаємодії на засадах партнерства та послуги, які дають можливість організаціям змістити фокус із поточних тенденцій на перспективи бізнесу.          

PwC працює у всіх секторах економіки, проте надзвичайно високий попит на наші консультаційні послуги спостерігався у медичнійтехнологічніймедійній та телекомунікаційній галузях, а також серед компаній прямих інвестицій.

Персонал

У 2017 фінансовому році чисельність персоналу PwC у світі зросла на 6% та сягнула 236 235 осіб. Найбільше зростання чисельності персоналу спостерігалося в Азії (на 14%) і Центральній та Східній Європі (на 13%).   

Зафіксовано рекордні показники за кількістю працівників, прийнятих на роботу фірмами мережі PwC: 59 252 особи, у тому числі 28 238 випускників ВНЗ та 25 982 досвідчених фахівця. У 2017 фінансовому році половину прийнятих на роботу випускників та 45% досвідчених фахівців склали жінки.

З рекордної кількості співробітників, які стали партнерами у фірмах міжнародної мережі PwC (862 особи), 25% - жінки. Водночас, із числа оголошених 1 липня співробітників, які отримали кар'єрне підвищення, 27% - це жінки, що свідчить про інтенсивне нарощування кадрового потенціалу серед жінок на керівних посадах.

PwC зберігає активну присутність у світі, про що свідчать 736 офісів наших фірм у 158 країнах світу.

На роботу у PwC приходять спеціалісти з різноманітною кваліфікацією, досвідом та підготовкою, а наші інвестиції у програми навчання та професійного розвитку персоналу дозволяють їм постійно підвищувати свою кваліфікацію, рівень знань та розвивати лідерські якості на всіх рівнях організаційної структури. Наша корпоративна культура ґрунтується на спільних цінностях і надихає наших співробітників постійно розвиватися та досягати максимальних результатів. Постійне інвестування у досягнення сучасних технологій дозволяє нам оперативно мобілізувати наших співробітників та надавати клієнтам послуги найвищої якості у рекордні строки.

"Безпрецедентна кількість талановитих фахівців, які обрали PwC для початку та продовження своєї кар'єри, свідчить про те, що ми надаємо своїм співробітникам унікальні можливості для навчання, професійного і кар'єрного зростання. Це відповідає нашій амбітній стратегічній меті – бути провідним прогресивним роботодавцем, якого обирають талановиті фахівці в усьому світі.  Ми неухильно дотримуємося принципів різноманітності та інклюзивності у кадрових питаннях, що підтверджується кадровим складом наших фірм, і хоча ми визнаємо, що простір для нових досягнень ще достатньо великий, ми пишаємося тим, що змогли наростити величезний кадровий потенціал серед жінок на керівних посадах усіх рівнів", - прокоментувала Агнес Хушер, керівник глобального підрозділу з управління персоналом PwC.

Суспільство

Ми переконані, що ми зобов'язані використовувати в інтересах суспільства наш найцінніший актив – професійні знання, досвід, потенціал та ідеї наших професіоналів – заради системних змін на краще. Ми активно інвестуємо у розвиток суспільства і допомагаємо максимізувати потенціал громадян за рахунок навчання та розбудови спроможності громадських організацій, соціальних і мікро-підприємств у всьому світі. Цього року 59 704 наших співробітники інвестували у суспільні програми 755 811 робочих годин загальною вартістю 66 млн. дол. США. Крім того, фірми PwC перерахували на користь благодійних фондів та суспільних ініціатив понад 64 млн. дол. США.

Якість послуг та Річний звіт глобальної мережі PwC

Якість є визначальним фактором діяльності PwC у світі, отже, наше керівництво та персонал інвестують істотні обсяги часу та ресурсів для забезпечення стабільно високої якості послуг. Так, у 2017 фінансовому році ми інвестували понад 500 млн. дол. США у підвищення якості послуг нашої фірми.

На підтвердження зобов'язань із забезпечення якості, які неухильно бере на себе PwC, у Річному звіті глобальної мережі PwC за 2017 рік ми вперше оприлюднили детальний опис процедур забезпечення якості у фірмах міжнародної мережі PwC та результати останньої внутрішньої перевірки якості аудиту.

Наші контакти

PwC Україна

Київ, PwC Україна

Тел: +380 44 354 0404

PwC у соцмережах