Міжнародна кваліфікація CIMA - новий погляд на професію фінансового менеджера

23/02/17

 

Глобалізація, розвиток новітніх технологій та інновацій ставлять нові виклики перед сучасним бізнесом. Сьогодні по всьому світу ведеться боротьба за "таланти", і український ринок - не виняток. Відповідно до результатів 20-го щорічного опитування керівників найбільших компаній світу (CEO Survey), який проводить PwC, керуючі директори компаній усвідомлюють необхідність залучення "талантів". 52% респондентів зазначили, що планують збільшити чисельність персоналу, але не можуть знайти кандидатів з необхідними знаннями та навичками. Більше того, 77% опитаних генеральних директорів наголосили, що вбачають обмеження для зростання своїх компаній, які спричиняє відсутність необхідних компетенцій серед ключових співробітників.  

Кон'юнктура ринку висококваліфікованих спеціалістів, які володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними дієвими навичками та готові приймати відповідальність, досить обмежена. Зростає попит на експертів, які успішно поєднують галузеві та технічні знання з діловим хистом, лідерськими якостями та вмінням бути діловим партнером.

Тож питання підвищення кваліфікації спеціалістів різних рівнів постає дедалі гостріше. Ключова задача: де отримати необхідний комплекс знань, доступ до світових практик та кращих управлінських рішень як операційного, так і стратегічного рівня?

Одним із рішень є професійна міжнародна кваліфікація CIMA, яку з 2010 року на ринку України представляє Академія PwC. Інститут CIMA було створено в 1919 році. Програми екзаменування на всі рівні CIMA та по всіх продуктах постійно аналізуються та адаптуються відповідно до вимог сучасного бізнес середовища.

Міжнародна кваліфікація CIMA

Делегація СІМА на чолі з Президентом СІМА Ендрю Міскін та Директором Східно-Європейського Директорату СІМА Якубом Бейнаровичем

«Програма СІМА – це те, що потрібно сьогодні. Зараз основний запит в бізнесі не на продукт, а на те, яка модель ведення бізнесу буде найбільш ефективною. СІМА дає відповідь на це. Компетенції, які отримує людина під час навчання, будуть актуальні і через 10 років. Адже економіка завжди буде змінюватись, бізнес буде продовжувати виконувати свою основну роль, але незмінним залишиться одне: бізнес – це перш за все люди"

– вважає Ірина Блінова, Керівник Академії PwC.

Еволюція бізнесу пройшла шлях від конкуренції на рівні продуктів та додаткового сервісу до ефективних операційних моделей, що вимагають найвищого рівня знань та компетенцій від менеджерів усіх рівнів, задіяних у різноманітних бізнес процесах. У фокусі уваги постають управлінці та менеджери нового формату, які готові долати стереотипи та бути "першопрохідцями" змін, відкриті до нових викликів та можливостей.

CIMA - це міжнародна кваліфікація з управлінського обліку, розроблена Інститутом присяжних бухгалтерів з управлінського обліку (CIMA). Диплом та членство в СIМА - це один із найкращих у світі "сертифікатів якості" в галузі сучасного фінансового менеджменту, який визнається працедавцями всього світу.

 

Баланс між "soft" та "hard" навичками

Унікальність кваліфікації полягає у ювелірному поєднанні в навчальних програмах технічних та галузевих знань разом із можливістю удосконалити міжособистісні характеристики та компетенції. Слухачі кваліфікації мають можливість пройти шлях від операційного менеджера до стратегічного партнера бізнесу, відточуючи свої знання та навички на реальних бізнес ситуаціях та кейсах, що охоплюють більшість бізнес індустрій.

СІМА - це кваліфікація, яка розглядає фінансову функцію як основу для прийняття управлінських рішень на різних рівнях від операційного до стратегічного. Фінансова функція в розумінні СІМА включає в себе підготовку та надання фінансової та нефінансової інформації для зовнішніх та внутрішніх користувачів на рівні операційного менеджменту, інтерпретацію отриманої інформації на рівні середньої ланки управління організації, контроль та оцінку ризиків, пов'язаних із прийняттям стратегічних рішень, при цьому акцент зміщується на рішення, які мають довгостроковий вплив на діяльність організації. Від рівня до рівня фокус переходить від технічних навичок до соціальних компетенцій, таких як лідерство, вміння пояснювати і переконувати, формулювати і презентувати інформацію на прикладі реального бізнес кейса. Все це дозволяє підготувати професіонала, який може вирішувати завдання будь-якої складності і має бачення бізнесу в цілому, а не окремої бізнес функції"

– прокоментував Станіслав Яковлєв (член CIMA).
Міжнародна кваліфікація CIMA

Програми інституту CIMA постійно адаптуються під мінливе бізнес середовище. У 2016 році інститут CIMA презентував нову програму управління бізнесом, яка дозволяє спеціалістам отримувати знання та компетенції світового рівня, йти в ногу із часом та успішно справлятися з викликами сучасного бізнес середовища.

Ця програма - це новий продукт для ринків СНД, який відкриває широкі можливості для прискореного переходу на стратегічний рівень навчання.

"Керівництво CIMA прийняло важливе рішення про розширення портфелю російськомовних програм. Саме ці інструменти дозволять посилити систему професійного розвитку фінансових спеціалістів, які поки що недосконало володіють англійською мовою. Складно переоцінити важливість впровадження в Україні нового міжнародного інструментарію фінансового навчання та екзаменування: адже освіта - це один із найважливіших засобів підвищення ефективності економіки, її інноваційності"

- підкреслила Наталія Вовчук, офіційний представник CIMA в Україні.

Крім того, інститут CIMA перейшов на комп'ютерну атестацію знань учасників кваліфікації, що прискорює та робить доступнішим процес складання екзаменів. Знання будуть оцінюватися за результатами комп'ютерного тестування чи розробки комплексного ситуативного бізнес кейса. Перехід до нових технологій в оцінці знань дозволить наблизити умови тестування до реалій бізнес середовища, які дедалі частіше ґрунтуватимуться на інформаційних технологіях.

Екзаменаційні завдання є максимально наближеними до практичного професійного життя та включають різнопланові задачі та питання. Адже кожного дня управлінцям доводиться шукати рішення у комплексних різносторонніх ситуаціях.

Академія PwC однією з перших представляє нову програму кваліфікації CIMA в Україні та СНД.

Після закінчення навчання та успішного складання екзаменів слухачі матимуть можливість отримати Сертифікат та Диплом, а також членство у СIМА, що відкриє нові можливості для професійного та кар'єрного зростання.

Для отримання Сертифіката CIMA "Управління ефективністю бізнесу" та статусу Cert PM (RU) необхідно успішно пройти тестування по модулях Р1 та Р2. Підготовку для складання екзаменів CIMA Р1 російською мовою можна розпочати в Академії PwC вже з березня 2017 року та скласти екзамен у травні 2017 року, а підготовку до CIMA Р2 - у вересні 2017 року та скласти екзамен у листопаді 2017 року.

Кандидати, які склали екзамени по модулях Р1 та Р2, зможуть у вересні 2017 року продовжити навчання за новою програмою Диплом CIMA "Управління бізнесом" російською мовою та скласти екзамен у листопаді 2017 року. Випускники програми Диплом CIMA «Управління бізнесом» російською мовою звільняються від складання всіх екзаменів операційного та управлінського рівнів та можуть продовжити навчання англійською мовою одразу на стратегічному рівні.

Міжнародна кваліфікація CIMA

Академія PwC  - провайдер якості

Вже протягом багатьох років Академія PwC є акредитованим провайдером російськомовної програми CIMA в Україні. Команда Академії PwC пишається успіхами наших слухачів: середній показник успішності у групі протягом 2012-2016 років становить 77 %.

За період презентації цієї кваліфікації Академія PwC провела понад 200 навчальних лекцій, які відвідали понад 700 студентів. Всі навчальні матеріали, які надає Академія PwC, проходять атестацію та узгодження з експертами-представниками інституту CIMA.  Саме тому Академія PwC залишається довіреним партнером СIМА протягом багатьох років. 

Академія PwC пропонує удосконалити професійні знання та навички, ознайомитися із найкращими світовими практиками та управлінськими рішеннями та запрошує на навчання за кваліфікацією CIMA.

Наші контакти

Юлія Ковалевська
Старший спеціаліст,
Зв'язки з громадськістю
Тел: +380 44 354 0404
Email

PwC у соцмережах