Згідно з результатами проведеного PwC дослідження, в 2014 і 2015 роках у Європі очікується зростання готельного бізнесу

Згідно з результатами проведеного PwC дослідження, в 2014 і 2015 роках у Європі очікується зростання готельного бізнесу

View this page in: English, Русский

Відновлення економіки призвело до відродження європейських міст

Міцніючий оптимізм з приводу економічного зростання посилює надію на зростання в секторі готельних послуг в 17 з 18 найбільших європейських міст, які стали учасниками щорічного дослідження перспектив розвитку готельного бізнесу в Європі, яке PwC проводить вже втретє. Цього року звіт, підготовлений за результатами опитування, містить прогноз щодо показників виручки і заповнюваності готелів в контексті впливу, який чинять на ці показники домінуючі глобальні тенденції, а також проблеми, з якими сьогодні стикається європейський готельний бізнес.

Всі 18 міст, зазначених у звіті, є ключовими транспортно-пересадковими вузлами та (або) центрами бізнесу і туризму. Деякі з них, як припускають експерти, стануть мегаполісами і зіткнуться з проблемами, які вже доводиться вирішувати іншим містам Європи, де коливання економічної активності та активності на ринку готельних послуг мають вирішальне значення. Завдяки цілому ряду чинників, серед яких економічна стабільність, діюче регулювання, а також умови попиту та пропозиції, деякі міста мають більше можливостей для розвитку, ніж інші.

Серед міст, в яких у 2014 році прогнозується найбільше зростання показника прибутковості в розрахунку на один готельний номер, стали Дублін, Лондон і Париж, після них йдуть Едінбург, Берлін, Франкфурт, Відень і Москва. Очікується, що в 2015 році лідером за цим показником стане Лондон, за ним будуть слідувати Дублін, Лісабон, Прага, Москва, Едінбург, Цюріх і Франкфурт. Відсутність нових пропозицій і підвищений попит на готельні послуги в Дубліні призведе до того, що показник прибутковості на один готельний номер в цьому місті зросте в наступні два роки на 5,2 % і 3,8 % відповідно. У Лондоні, незважаючи на помітне збільшення кількості пропозицій, стабільний попит на готельні послуги призведе, за прогнозами експертів, до зворотної динаміки даного показника у порівнянні з Дубліном : в 2014 і 2015 роках він зросте на 3,8 % і 5,2 % відповідно.

Результати 2013

Ринок готельних послуг практично повернувся до свого максимального рівня, досягнутого в докризовий період ( у 2007 році), але тільки в номінальному вираженні. А в реальному вираженні його показники значно нижче. Середній для Європи показник прибутковості на один готельний номер в 2013 році склав 67,99 євро. Це на 6,5 % нижче, ніж у 2007 році, коли даний показник досягав 72,70 євро, і на 18,5% нижче цього ж показника в реальному вираженні. Така розбіжність у показниках прибутковості готельних номерів показує, наскільки готельний сектор відстає від економіки в цілому, так як реальний ВВП в 2013 році по всій Європі був лише трохи нижчим свого максимального рівня, досягнутого у 2007 році.

Зростання показника заповнюваності номерів було більш помітним і у процентному вираженні наближалось до свого максимуму, зареєстрованому в 2007 році. Так , у 2013 році заповнюваність готелів склала 67,4 % в порівнянні з 68,0 % в 2007 році. Середньодобова вартість номера ( 100,88 євро) відставала від рівня 2007 року (106,98 євро), що на 5,7 % нижче докризових показників у номінальному вираженні і на 17,9% нижче у реальному вираженні .

Незважаючи на те, що попит на подорожі до Європи залишався у цілому високим, 2013 рік характеризувався волатильністю, демонструючи поперемінно то збільшення, то зниження зростання в залежності від ринку. Річний показник заповнюваності готелів загалом збільшився, при цьому зростання спостерігалося у всіх регіонах. Найбільше зростання за цим показником було помічене в країнах Північної та Східної Європи. За даними компанії STR Global, заповнюваність готелів зросла на 2,4 % в порівнянні з тим же періодом 2012 року.

Домінуючі глобальні тенденції

Відзначається, що наступні п'ять домінуючих глобальних тенденцій будуть чинити значний вплив на бізнес-моделі, що використовуються у готельному секторі:

  • Зміни в розстановці сил у світовій економіці. У міру того як «центр ваги» світової економіки зміщується з Заходу на Схід, кількість туристів, що приїжджають з країн з економікою, що розвивається, буде, на думку експертів, зростати. Готелям доведеться надавати послуги клієнтам, що представляють країни з різною культурою. У міру збільшення чисельності населення старше 60 років і зростання купівельної спроможності цих людей, готелі повинні будуть враховувати потреби даної групи населення при розробці своєї пропозиції послуг.
  • Демографічні показники та соціальні зміни. Старіння населення західного світу, соціальні зміни і відсутність зростання середніх показників прибутковості в усіх розвинених країнах – ці перераховані фактори різним чином вплинуть на стан готельного сектору.
  • Досягнення в галузі розвитку технологій. Нові технології стануть наслідком розвитку соціальних мережевих сервісів, послуг мобільного зв'язку та аналітичних даних.
  • Прискорені темпи урбанізації. Існуючі сьогодні темпи урбанізації носять нестійкий характер. Відзначається зрушення в пріоритетах людей - на перше місце поступово виходить не місце роботи як першочерговий вибір, а якість життя.
  • Сталий розвиток, зміна клімату та брак природних ресурсів. Масштаби використання природних ресурсів і рівень викидів у навколишнє середовище мають руйнівну дію. У зв'язку з цим готелям доведеться шукати способи зменшення впливу на навколишнє середовище і (або) адаптації до нових умов.

Перераховані вище глобальні тенденції несуть у собі можливі наслідки для готельного сектору, впливаючи на такі ключові аспекти його існування, як клієнти, рівень конкуренції, бізнес-моделі і технології. У відповідь на зміни у демографічній структурі клієнтської бази має змінюватися і пропозиція послуг готельного бізнесу.

Проблеми, що стоять перед готельним бізнесом

Незважаючи на відновлення економіки і підвищення рівня споживчої довіри, деякі проблеми як і раніше є першорядними для учасників готельної галузі. Зокрема, це стосується підвищення витрат на ведення бізнесу, введення нового регулювання і нових податків, появи альтернативних рішень, таких як AirBnb (онлайн-майданчик для короткострокової оренди житла по всьому світу) та інших аспектів.

 

Про PwC

PwC Україна допомагає організаціям і приватним особам досягати поставлених цілей. PwC в Україні є учасницею міжнародної мережі фірм PwC. Мережа PwC працює в 157 країнах, де близько 184 000 фахівців надають аудиторські, податкові та консалтингові послуги найвищої якості. Ви можете висловити свої побажання та отримати більш детальну інформацію про діяльність фірм мережі PwC на сайті www.pwc.com/ua.

PwC - це фірми-учасниці мережі PwC, зареєстровані в Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінці www.pwc.com/structure.

Наші контакти

Юлія Ковалевська
Старший спеціаліст,
Зв'язки з громадськістю
Тел: +380 44 354 0404
Email

PwC у соцмережах