PwC spustilo vo Varšave akceleračný program pre mladé inovatívne firmy

 

Varšava, 12. september 2016. – PwC oznámilo spustenie programu Startup Collider, ktorý predstavuje novú iniciatívu na podporu a rozvoj stredo- a východoeurópskych startupov. PwC poskytne v rámci programu co-workingový priestor, ubytovanie a predovšetkým poradenstvo renomovaných mentorov, ktorí budú s vybranými startupmi spolupracovať na dennej báze za účelom urýchlenia komercializácie ich produktov a služieb.

 

Úvodný ročník Startup Collider-u sa zameria na finančný sektor, kedy vybraná desiatka startupov z tohto odvetvia získa možnosť zúčastniť sa trojmesačného bootcampu vo Varšave.  Samotný bootcamp bude zameraný na tvorbu a validáciu biznis modelu, spoznávanie cieľových trhov a zákazníkov a v neposlednom rade aj na zabezpečenie súladu s komplexnou reguláciou finančného sektora. Najlepšie startupy získajú na konci programu možnosť implementovať svoje riešenia spoločne s PwC v rámci CEE ako aj celoeurópskeho regiónu.

 

Jolanta Kokosinska, Partner za oddelenie Inovácií a stimulov v PwC Poľsko:

 

“Dúfame, že nová iniciatíva pomôže európskym starupom. Program ponúka širokú škálu príležitostí pre vybranú desiatku startupov, z ktorých najlepšie získajú možnosť implementovať svoje riešenia v rámci PwC služieb, zatiaľ čo pre iné sa otvoria cesty k novým zákazníkom a partnerom vďaka globálnej sieti PwC ”.

 

Každému z vybraných startupov budú priradení dvaja mentori, z ktorých jeden predstavuje externého odborníka, zatiaľ čo druhým je PwC expert pre danú technologickú oblasť, ktorý bude slúžiť ako kontaktný bod medzi startupom a PwC. PwC expert bude priamo spolupracovať so startupom a zároveň zabezpečovať prístup k relevantným zdrojom PwC naprieč viacerými krajinami a odvetviami.

 

Mateusz Nowak, líder programu Startup Collider:

 

"Startup Collider ponúka unikátnu formu spolupráce medzi startupmi a PwC, ktorá je zastrešená interným tímom PwC a partnerstvom s poprednými technologickými firmami. Celý proces akcelerácie je zameraný na maximalizáciu hodnoty, ktorú jednotlivé startupy poskytujú svojím zákazníkom. PwC spustilo program za účelom posilnenia medzinárodných väzieb medzi startupmi a komunitou investorov, podpory uvedenia inovatívnych produktov a služieb na trh a ich ďalšej akcelerácie vďaka originálnemu prístupu a globálnej siete PwC. Európsky podnikatelia, ktorí budú vybraní do akceleračného programu PwC získajú unikátnu príležitosť na rozvoj a rast svojho podnikania.  V PwC sa tešíme na zdieľanie nášho know-how a sily našej globálnej siete za účelom vytvorenia inovatívnych produktov a služieb s enormným rastovým potenciálom".

 

 

Registrácia do programu je otvorená a prebieha prostredníctvom webovej stránky www.startupcollider.pwc.com. Fintech startupy z celej Európy tak majú práve teraz možnosť prihlásiť sa a stať sa súčasťou vybranej desiatky najlepších firiem v danom odvetví.

 

Program Startup Collider je sériou trojmesačných bootcamp-ov, v rámci ktorých sa startupy z vybraných sektorov spájajú s expertmi PwC za účelom vytvorenia inovatívnych biznis riešení. Samotný bootcamp je nasledovaný 6 až 9 mesačnou fázou, počas ktorej startupy spoločne s PwC pracujú na komerčnom testovaní riešení a získavaní prvých zákazníkov.

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás