PwC Legal je odporúčanou právnickou kanceláriou v kategórii Daňové právo

 

Bratislava 27. apríl 2017 – PwC Legal je odporúčanou právnickou kanceláriou podľa výsledkov súťaže Právnická firma roka 2017, ktorú vyhlasuje týždenník TREND a server Epravo.sk. Výsledky súťaže boli vyhlásené počas galavečera v utorok 25. apríla 2017 v Bratislave. Advokátska kancelária PwC Legal je súčasťou najväčšej poradenskej firmy PwC na Slovensku a vo svete.  Súťaž Právnická firma roka sa realizovala na Slovensku po piatykrát, zapojilo sa 64 právnických firiem a vyhlasuje sa v 13 odborných kategóriách – Právo obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Fúzie a akvizície, Bankovníctvo a financie, Duševné vlastníctvo, Telekomunikácie a právo informačných technológií, Pracovné právo, Verejné obstarávania, Sporová agenda, Daňové právo a Trestné právo.

 

Daňové právo je odvetvie verejného práva – finančného práva, ktoré sa zaoberá stanovovaním a vyberaním daní, poplatkov a odvodov. V užšom zmysle sem patria všetky daňové zákony, v širšom zmysle aj zákony o správe daní, poplatkov a odvodov a príslušné rozhodnutia súdov. Daňové poradenstvo neposkytujú advokáti, ale daňoví poradcovia.

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás