Nick Kós novým CEO pre PwC CEE

10/04/18

Varšava, Budapešť, 10. apríla 2018 – Spoločnosti PwC CEE, poskytujúce profesionálne poradenské služby v regióne strednej a východnej Európy, oznámili, že na základe voľby partnerov sa od 1. júla 2018 ich novým generálnym riaditeľom stane na štyri roky Nick Kós.

Nick Kós pracuje momentálne vo funkcii Country Managing Partner (partner zodpovedný za riadenie firmy v danej krajine) v PwC Maďarsko a v našom regióne zastával viacero vedúcich úloh. Podieľal sa na poskytovaní služieb mnohým veľkým klientom PwC nielen v Maďarsku, no i v iných krajinách (napr. skupine NOKIA, firmám MOL či Diageo).

Nick prevezme funkciu po Oľge Grygier-Siddons, terajšej generálnej riaditeľke, ktorá ukončí pôsobenie v tejto funkcii 30. júna 2018 po vypršaní jej štvorročného funkčného obdobia.

Vyjadrenie Nicka Kósa: „Som naozaj poctený, že som bol zvolený za generálneho riaditeľa PwC CEE. Toto je vzrušujúce obdobie pre spoločnosť PwC v regióne strednej a východnej Európy a mne sa dostalo privilégia viesť vyše 10 000 ľudí, pretože spoločne sa usilujeme o to, aby sila našej firmy neustále rástla.

Budem naďalej klásť dôraz na to, aby sme našim klientom odovzdávali to najlepšie, čo v sebe máme, pričom zároveň neprestaneme investovať do našich zamestnancov, rozvoja ich zručností a do technológií, pretože to všetko je kľúčom k našim budúcim úspechom. Je životne dôležité, aby sme našim klientom pomáhali reagovať na výzvy a príležitosti súčasného trhového prostredia tým, že pre nich zabezpečíme vysokokvalitné tímy a služby. Teším sa na spoluprácu s ostatnými partnermi v celom našom regióne, aby sme v maximálnej možnej miere upevňovali a rozvíjali vzťahy s klientmi a naďalej prinášali vyššiu hodnotu nielen im, ale aj širšiemu okruhu zainteresovaných strán.

Rád by som poďakoval mojej predchodkyni Oľge za jej odhodlanosť, horlivosť a zanietenie počas uplynulých štyroch rokov. Som rád, že môžem stavať na jej skúsenostiach, vzťahoch a dosiahnutých úspechoch.”

 

Vyjadrenie Oľgy Grygier-Siddons: „Bolo mi cťou, že som mohla pracovať vo funkcii generálnej riaditeľky PwC CEE. Obzvlášť som hrdá na všetku tú prácu, ktorú robíme spolu s našimi klientmi a zainteresovanými stranami, aby sa naše krajiny a región strednej a východnej Európy stali konkurencieschopnejšími a aby zaujímali výsadnejšie postavenie v globálnej ekonomike.

Zo srdca gratulujem Nickovi, s ktorým budem úzko spolupracovať na zabezpečení toho, aby prechod do obdobia, v ktorom on bude viesť naše regionálne aktivity, bol hladký a úspešný.“

„Moje úprimné poďakovanie patrí našim klientom, ktorí vložili riešenie svojich potrieb do našich rúk, ako i všetkým našim zamestnancov v celom regióne za ich tvrdú prácu pri naplňovaní nášho zámeru budovať dôveru, pomáhať pri riešení závažných problémov a reálne meniť veci v spoločnostiach, v ktorých pôsobíme.“

Pár viet o Nickovi Kósovi:

Nick Kós má 49 rokov a má írskych a maďarských predkov. V súčasnosti pôsobí vo funkcii Country Managing Partner (partner zodpovedný za riadenie firmy v danej krajine) v PwC Maďarsko. V PwC pracuje už 27 rokov, z toho 24 v regióne strednej a východnej Európy a 18 ako partner sekcie auditu.

V minulosti zastával viaceré vedúce pozície (napr. líder pre audit pre región západnej Európy, líder pre audit firiem v Poľsku, ktoré sa zaoberajú produkciou spotrebných a priemyselných výrobkov, či líder pre audit pre Rusko a východný región). Podieľal sa na poskytovaní služieb mnohým veľkým klientom PwC nielen v Maďarsku, no i v iných krajinách regiónu (napr. skupine NOKIA, firmám MOL či Diageo).

O PwC:

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby.

PwC pôsobí v regióne strednej a východnej Európy už vyše 25 rokov. PwC Central and Eastern Europe (PwC CEE) je sieťou firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom podľa platných lokálnych zákonov a predpisov. Snažíme sa pomáhať našim klientom na lokálnych trhoch, aby sa stali úspešnejšími a konkurencieschopnými v globálnom meradle. Dnes máme viac než 10 000 spolupracovníkov, vrátane 281 partnerov, ktorí pracujú v 56 kanceláriách v 29 krajinách regiónu.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.
 

© 2018 PwC. Všetky práva vyhradené.

Contact us

Alexander Šrank

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás