Dôvera slovenských CEOs v rast tržieb firiem je najvyššia od roku 2012

Vyplýva to zo Slovenského CEO prieskumu 2017 spoločnosti PwC a magazínu Forbes

Bratislava 3. apríl 18.00 h – Generálni riaditelia firiem na Slovensku sa vyjadrili v prieskume PwC ako vidia rast svojich firiem v najbližších rokoch a ktoré faktory ohrozujú podnikanie na Slovensku do budúcna. Prieskumu PwC sa zúčastnilo 163 generálnych riaditeľov. Spoločnosť PwC a magazín Forbes odovzdali ocenenie The Most Respected CEO 2017 – Najrešpektovanejší CEO 2017 počas CEO diskusného fóra 3. apríla v bratislavskom Sheratone, kde lídri diskutovali o výsledkoch prieskumu.

Polovica firiem očakáva zvýšenie počtu zamestnancov

Slovenskí CEOs výrazne viac veria svojim firmám, až 58 % CEOs veľmi verí v rast tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch oproti 33 % v minulom roku a 38 % lídrov vo svete. Je to zároveň najvyššia úroveň dôvery, akú CEO prieskum nameral za posledných šesť rokov. Pričom najmenej verili slovenskí lídri v rast tržieb minulý rok pod vplyvom migračnej krízy, možného zrušenia Schengenu či vtedy hroziacemu brexitu.

Silná dôvera v rast firiem sa premieta na Slovensku a aj vo svete do zvyšovania počtu zamestnancov, až polovica počíta s jeho zvýšením a tretina firiem neočakáva zmenu. Oproti minulému roku sa o tretinu znížil podiel firiem, ktoré plánujú znížiť počet zamestnancov, z 21 % na 14 %, pričom polovica z nich tvrdí, že dôvodom zníženia určite nie je zavádzanie automatizácie a nových technológií.

Slovenskí CEOs považujú za väčšie hrozby zvýšenie daňového zaťaženia a protekcionizmus a budúcnosť eurozóny.

Z výsledkov prieskumu je silne cítiť obavy slovenských generálnych riaditeľov zo zvýšenia daňového zaťaženia, a to výrazne viac ako u lídrov vo svete. Vo výsledkoch prieskumu sa odzrkadlili skúsenosti slovenských lídrov s neočakávanými a častými zmenami daňových zákonov. Väčšie obavy vyjadrili slovenskí lídri aj z budúcnosti eurozóny a z protekcionizmu, keďže slovenská ekonomika je veľmi otvorená a exportne orientovaná.

Znižovať náklady sa chystá menej firiem ako minulý rok

Základom rastu je pre firmy rovnako na Slovensku, ako aj vo svete organický rast. Pozitívne očakávania sa odzrkadlili aj pri plánovaní znižovania nákladov, minulý rok 68 % CEOs očakávalo znižovanie nákladov a tohto roku 40 %. Tohtoročný prieskum znovu potvrdil, že firmy vo svete omnoho viac rozmýšľajú aj o iných formách rastu – nových strategických alianciách a spoločných podnikoch, fúziách a akvizíciách, outsourcingu alebo predaji firmy či odchode z trhu.

Najdôležitejšie elementy súčasného podnikania: talenty, kľúčové schopnosti a ľudský kapitál, ktorý prináša inovácie.

Kvalitu školstva v minuloročnom CEO prieskume označili slovenskí CEOs za jednu z najväčších hrozieb a v najviac vyžadovali zmeny v školstve.

Aj v tohtoročnom prieskume sa lídri biznisu vyjadrujú rovnako a považujú práve dostupnosť kľúčových schopností za primárnu hrozbu v podnikaní a inovácie a ľudský kapitál za oblasti, ktoré je nevyhnutné posilniť.

Talentom venujú a budú venovať firmy na Slovensku a aj vo svete veľkú pozornosť.

 

Inovácie a ľudský kapitál sú jednoznačne oblasti, ktoré lídri chcú najviac posilniť.

Lídri iniciujú zmeny v personálnej stratégii a investície do talentov a uvažujú o zapojení strojov a umelej inteligencie


Až 70 % slovenských a 78 % CEOs vo svete potvrdilo, že menia personálnu stratégiu, aby zohľadňovala zručnosti a štruktúry zamestnanosti, ktoré potrebujú do budúcnosti. Polovica firiem na Slovensku a 59 % vo svete prehodnocuje fungovanie svojich personálnych oddelení. Firmy presúvajú talenty kam je treba.

Rovnako vo svete aj na Slovensku sa firmy rozhodne v personálnej politike nespoliehajú na dodávateľov, freelancerov a outsourcing. Až 88 % firiem vo svete a 84 % na Slovensku podporuje rôznorodosť a začleňovanie nových talentov. Takmer tretina firiem vyhľadáva najtalentovanejších pracovníkov bez ohľadu na demografické či geografické limity.

Takmer polovica slovenských firiem už zvažuje vplyv umelej inteligencie na budúce potrebné zručnosti a skúma výhody, ktoré prináša spoločná ľudská a strojová práca. Viac ako dve tretiny firiem využívajú technológie, aby zvýšili pohodlie a pohodu svojich pracovníkov. Najťažšie sa firmám hľadajú kreatívni a inovatívni ľudia a ľudia s vodcovskými schopnosťami, ktorých roboty nenahradia.

78 % CEOs očakáva, že do piatich rokov technológie úplne a významne zmenia hospodársku súťaž v odvetví.

Dve tretiny CEOs tvrdia, že za posledných 5 rokov technológie úplne a významne zmenili hospodársku súťaž v odvetví, kde pôsobia. Neprekvapí, že za posledných 20 rokov to tvrdí 79 % CEOs a 78 % to očakáva v najbližších piatich rokoch. Cyklus inovácií sa zrýchľuje a CEOs musia pripravovať svoje firmy na ešte väčšiu digitalizáciu biznisu vo všetkých procesoch naprieč celou firmou.

Zavádzanie nových technológií však vyžaduje kontinuálne pripravovať firmu na neustále zmeny a takisto dostatočný počet kvalifikovaných a adaptabilných ľudí, ktorí budú schopní technologických zmien. Digitalizácia prináša so sebou transparentnosť a to je nepochybne pozitívne pre spoločnosť. A na druhej strane zvyšuje nároky na získanie a udržanie dôvery a riadenie rizík vo firme.

Poznámky pre vydavateľa

Viac informácií o „Slovenskom CEO prieskume 2017“ PwC a magazínu Forbes nájdete na www.pwc.com/sk/sk/ceo-prieskum. Informácie o globálnom CEO prieskume PwC sú dostupné na www.pwc.com/ceosurvey.

Slovenský CEO prieskum 2017

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so slovenskou edíciou magazínu Forbes po ôsmy krát. Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom on-line alebo tlačenej verzie dotazníka v období od 23. januára do 3. marca 2017. Prieskumu sa zúčastnilo 163 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví: finančné služby (bankovníctvo a poisťovníctvo), priemyselná výroba, stavebníctvo, automobilový priemysel, maloobchod a distribúcia, spotrebný tovar, doprava a logistika, informačné technológie, telekomunikácie, energetika a sieťové odvetvia, a iné.
Zber dát 20. ročníka globálneho prieskumu prebiehal v októbri a novembri 2016 na vzorke viac ako 1300 generálnych riaditeľov a jeho výsledky boli zverejnené pri otvorení Svetového ekonomického fóra v Davose 16. januára 2017.

Charakteristika firiem zastúpených v prieskume:

Typ: 54 % dcérska spoločnosť zahraničnej materskej spoločnosti, 46 % slovenská spoločnosť (v súkromnom vlastníctve, rodinný podnik a pod.).
Dĺžka podnikania na Slovensku: 34 % päť až pätnásť rokov, 42 % pätnásť až dvadsaťpäť rokov, 21 % viac než dvadsaťpäť rokov, 4% menej než päť rokov.
Výška výnosov: 24 % 5 - 15 mil. EUR, 15 % 15 - 30 mil. EUR, 9 % 100 - 250 mil. EUR, 18 % 30 - 100 mil. EUR, 22 % menej než 5 mil. EUR, 13 % viac než 250 mil. EUR.

O magazíne Forbes

Forbes Slovensko je mesačná slovenská edícia magazínu Forbes vydávaná spoločnosťou Barecz & Conrad Media, s.r.o. podľa licenčnej zmluvy s Forbes Media LLC. Forbes Media zahŕňa Forbes, najväčšiu značku medzi biznis médiami, Forbes.com ako aj 32 licencovaných edícií. Viac informácií nájdete na www.forbes.sk.

O PwC


Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 157 krajinách sveta s vyše 223 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás