Alica Pavúková sa stala prezidentkou CFO Clubu

22/02/18

 

 

Predsedníctvo CFO Clubu zvolil Alicu Pavúkovú za novú prezidentku 22. februára 2018. Klub finančných riaditeľov „CFO Club“ je asociáciou vrcholových pracovníkov z oblasti finančného riadenia pôsobiacich na Slovensku. Klub bol založený v roku 2013 s cieľom stať sa vedúcou platformou slúžiacou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov.. 

Alica Pavúková je partnerom a lídrom auditu v PwC na Slovensku od roku 2016. Má rozsiahle skúsenosti s auditom priemyselných spoločností, servisných centier a inštitúcií verejného sektora. Riadi veľké portfólio auditových zákaziek ako kľúčový audítorský partner vykonávaných podľa medzinárodných audítorských štandardov podľa legislatívy SR. Partnerom PwC Slovensko sa stala v roku 2006. V sieti PwC v strednej a východnej Európe zastáva pozíciu lídra pre diverzitu a inklúziu.

PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na svete a na Slovensku podľa rebríčka TREND TOP poradenské spoločnosti týždenníka TREND podľa ekonomických údajov za roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. 

 

O PwC


Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 158 krajinách sveta s vyše 236 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské,
daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk. Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným
právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.


©2018 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás