Prieskum medzi slovenskými podnikateľmi a rodinnými firmami 2014

Výsledky prieskumu medzi slovenskými podnikateľmi a rodinnými firmami potvrdzujú, že podnikatelia a rodinné firmy sú živou a zásadnou súčasťou hospodárstva.

Súkromný sektor na Slovensku v roku 2014:

  • 66 % podnikateľov očakáva, že výnosy ich firmy budú rásť aj v budúcom roku
  • 44 % firiem plánuje naberať nových zamestnancov
  • Financovať ďalší rastu plánujú buď cez bankové úvery alebo vlastné financie
  • Polovica podnikateľov exportuje
  • 25 % považuje za prekážku pri exporte daňové režimy a obavu zo vstupu na nepoznané trhy
  • 78 % slovenských firiem bude postúpených aj riedených v rámci rodiny
loading-player

Playback of this video is not currently available

Sledujte nás