Ako optimalizovať ľudský kapitál?

 

Sú vaši ľudia vašou konkurenčnou výhodou?

Vaši najlepší zamestnanci sú kľúčom k úspechu vašej firmy. Máte vo firme stratégiu na udržanie kľúčových ľudí?

Systémy odmeňovania sa môžu často zdať príliš komplexné a ich implementácia pre súkromnú firmu ako nákladná. Pre zamestnancov je však dôležité vedieť, že ich prínos je docenený.

Náš tím vám pomôže:

  • vytvoriť efektívne programy odmeňovania,
  • nastaviť program benefitov,
  • zistiť spokojnosť vašich ľudí,
  • zistiť, či platíte svojich ľudí dobre a adekvátne v porovnaní s ich hodnotou na trhu práce.

 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Partner
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Jozef Prekop
Direktor
Tel: +421 2 59350 461
E-mail

Radoslav Náhlik
Direktor
Tel: +421 903 780 300
E-mail

Sledujte nás