Expanzia: Ako vstúpiť na zahraničný trh?

 

Nech nie sú geografické hranice prekážkou, ale výzvou

Expanzia podnikania do zahraničia môže priniesť nespočetné množstvo príležitostí pre rast. Paradoxne, globálna expanzia vyžaduje znalosť lokálnych pomerov. Expanzia do zahraničia so sebou prináša súbor špecifických výziev, ako napríklad manažment dodávateľského reťazca, výroby, budovanie zákazníckej základne a vytvorenie štruktúry. Navyše sa budete musieť popasovať aj s novými finančnými a daňovými pravidlami a v neposlednom rade s novou kultúrou na pracovisku, ktorá výrazne ovplyvní váš spôsob riadenia ľudských zdrojov.

Náš tím vám pomôže:

  • vypracovať stratégiu rastu na medzinárodných trhoch tak, aby podporovala vaše korporátne ciele,
  • vypracovať stratégiu vstupu na nový trh,
  • poradíme vám pri medzinárodných fúziách a akvizíciách,
  • vytvoriť multi-národnú daňovú stratégiu a plány.

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Partner
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Jozef Prekop
Direktor
Tel: +421 2 59350 461
E-mail

Radoslav Náhlik
Direktor
Tel: +421 903 780 300
E-mail

Sledujte nás