Riadenie rizík

Riziko je faktom života. Je súčasťou všetkého, od potenciálneho narušenia bezpečnosti informačných systémov až po možné slabiny vo vašom dodávateľskom reťazci. Nikdy sa im nemôžete celkom vyhnúť, ale môžete ich mať pod kontrolou a zmierňovať ich. Pripravte sa na to, čo vás v najbližšom čase čaká, zväčšujte sa a vytvárajte si konkurenčnú výhodu.

Náročné ekonomické trendy, nestabilné pomery na svetovej scéne a prudko sa meniace inovatívne technológie spôsobujú, že organizácie a firmy sú vystavené väčším rizikám než kedykoľvek predtým. Mnohé sa tomuto novému dynamickému vývoju prispôsobujú a aby ho dokázali zvládnuť, implementovali rôzne procesy a kontrolné mechanizmy.
Napriek tomu musia dozorné a vrcholové riadiace orgány prijať holistický prístup k rizikám a zmeniť ho zo spätne reagujúceho a riadiaceho sa dodržiavaním predpisov na proaktívny a orientovaný do budúcnosti. Riziko by malo byť strategickým katalyzátorom zvýšenia výkonnosti a tvorby hodnôt. Toto vám PwC môže pomôcť dosiahnuť.

Zdroje poznatkov

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Ako meníme váš pohľad na podnikateľské riziká

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

 

„Ochrana proti rizikám predstavuje pevný rámec, aby bolo možné zohľadňovať nielen obrannú taktiku, ale aj tvorbu nových hodnôt prostredníctvom ofenzívnych aktivít.“

 

Greg Pitzer, líder sekcie Riadenia rizík pre oblasť strednej a východnej Európy

 

 

 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil
Direktor, PwC Slovakia
Tel: +421 2 593 50 599
E-mail

Tomáš Martinák
Senior Manažér, PwC Slovakia
Tel: +421 911 056 058
E-mail

Silvia Marušincová
Senior manažér, PwC Slovakia
Tel: +421 903 781 615
E-mail

Sledujte nás