Globálny prieskum hospodárskej kriminality 2014

Globálny prieskum hospodárskej kriminality, ktorý uskutočňuje spoločnosť PwC, je najväčším svojho druhu. V ročníku 2014 sa na ňom zúčastnilo 5 128 respondentov z 99 krajín, vrátane 76 reprezentantov zo Slovenska. Zámerom prieskumu nie je len zistiť súčasný stav hospodárskej kriminality, ale aj identifikovať trendy a vnímanie rizík v budúcnosti.

Kontaktujte nás

Michal Kohoutek

Michal Kohoutek

Direktor

Tel: +420 2 51151 231

Sledujte nás