IFRS Pocket Guide 2016

Náš tohtoročný sprievodca Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania s názvom IFRS Pocket Guide 2016 sumarizuje požiadavky IFRS na vykazovanie a oceňovanie tak, ako boli publikované do augusta 2016. Táto referenčná brožúrka je určená širokej škále užívateľov: finančným riaditeľom, finančným kontrolórom i ostatným členom finančného tímu, no rovnako aj členom širšieho vedenia firiem, poistným matematikom, právnikom, firemným bankárom a analytikom. Mala by im slúžiť ako pomôcka, aby si v prípade potreby vedeli rýchlo nájsť základné informácie. Informácie v tejto príručke sú usporiadané do piatich častí:

  Účtovné zásady
  Súvaha a súvisiace poznámky
  Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka
  Ostatné témy
  Témy špecifické pre niektoré odvetvia

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás