Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Banking Banana Skins 2015

PwC  a Centrum pre výskum finančných inovácií (CSFI) spoločne zisťovali, čo považujú lídri v bankovníctve za najväčšie riziko. Prieskum sa uskutočňuje každé dva roky a je zameraný na zisťovanie rizík a pripravenosti bánk reagovať na tieto riziká. Na základe prieskumu sme spoločne identifikovali najvýznamnejšie riziká ohrozujúce bankový sektor.

Akým rizikám čelia banky po celom svete v súčasných podmienkach a aký význam im prikladajú?

PwC  a Centrum pre výskum finančných inovácií (CSFI) spoločne zisťovali, čo považujú lídri v bankovníctve za najväčšie riziko. Prieskum sa uskutočňuje každé dva roky a je zameraný na zisťovanie rizík a pripravenosti bánk reagovať na tieto riziká. Na základe prieskumu PwC a CSFI identifikovali 24 najvýznamnejších rizík ohrozujúcich bankový sektor.

Tohtoročná správa prináša prognózy rizík v bankovníctve z pohľadu posledného štvrťroku 2015, t.j. obdobia, kedy sa globálna ekonomika a jej bankový systém nachádzali v pokročilom štádiu zotavovania sa z finančnej krízy, ale kedy zároveň narastali obavy, či je toto zotavenie dostatočne výrazné. 

Predchádzajúci prieskum, prvý v pokrízovom období, poukázal na kritickejší pohľad na škodlivosť identifikovaných externých rizík, ale aj na menej intenzívne obavy z rizík, ktoré boli považované za významné v krízovom období, ako je úverové riziko, kapitálová primeranosť a likvidita (tieto sa po prvýkrát od začiatku krízy vytratili z rebríčka top 10 rizík). Posledný prieskum potvrdzuje tieto obavy. Technológie a riziko kriminality sa nachádzajú medzi top 5 rizikami a spolu s regulačnými a politickými zásahmi sú na vrchole rebríčka. Dominantným zistením je však kolísavá pozícia spoľahlivosti makroekonomického výhľadu. Proces zotavenia je ohrozovaný vysokou zadlženosťou, neistotou úrokovej miery a objavujúcimi sa problémami trhu.

Banana Skins Index

Banana Skins Index zaznamenáva odpovede respondentov v časovom slede a môžeme ho považovať za indikátor zmien úrovne obáv z hroziacich rizík. Horná krivka predstavuje priemerné skóre (z piatich), ktoré respondenti priradili top rizikám a dolná krivka zobrazuje priemer všetkých rizík. V tomto roku sa zvýšilo top riziko, t.j. makroekonomické riziko, ale celkový trend zobrazený priemerom všetkých rizík od roku 2014 pokračuje v klesajúcom trende.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500