Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Ako ovplyvní nový IFRS 15 vašu spoločnosť?

V máji 2014, takmer 12 rokov od začatia prác, bol vydaný nový štandard o vykazovaní výnosov, IFRS 15 Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi.

V tomto informačnom letáku by sme vás radi oboznámili s kľúčovými zmenami, ktoré štandard prináša. Naším cieľom je jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom prezentovať kľúčové aspekty nového spôsobu vykazovania výnosov a zároveň vám pomôcť pri systematickej príprave na nastávajúce zmeny.

Kontaktujte nás

Juraj Tučný

Juraj Tučný

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 102 596

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Líder oddelenia auditu, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 296

Sledujte nás