OpEx Team

Zvyšujeme ziskovosť firiem prepracovanou metodikou a hands-on prístupom.

Tím prevádzkovej dokonalosti pôsobí pod vedením direktora Pavla Dvornáka v PwC na Slovensku a pomáha najmä výrobným firmám zdokonaľovať výrobný proces a zefektívňovať prevádzku. Za sedem rokov tím pomohol spoločnostiam VW, SHP, Johns Manville, Slovaktual, PSL (ThyssenKrupp), Svet zdravia, Minit a ďalším.
 

Pavel Dvornák

Direktor, líder OpEx tímu

Pavel Dvornák pomáha už 16 rokov firmám a ich manažmentom s reštrukturalizáciou procesov – a to nielen tým, ktoré vykazujú neefektívnu prevádzku, ale aj dobre fungujúcim firmám, ktoré majú ambíciu stať sa lídrom na trhu. Úspešná realizácia transformačných projektov zabezpečila klientom dlhodobý rast tržieb a ziskov. Navyše viacerým manažérom otvorila účasť na týchto projektoch cestu v ich kariérnom raste. Počas svojho šesťročného pôsobenia v PwC vybudoval tím špecialistov na zvyšovanie výkonnosti podnikov, s ktorým má za sebou viaceré úspešné implementácie transformačných projektov prevažne vo výrobných podnikoch. Pracoval pre spoločnosti VW, SHP, Slovaktual, Johns Manville, Svet zdravia, Minit, Kinex, thyssenkrupp rothe erde (PSL), ZSSK – Železnice Slovenskej republiky a ďalšie. Počas svojej kariéry pracoval na projektoch, ktoré sa realizovali na Slovensku, v Nórsku, Českej republike, Belgicku a Rusku. Predtým, než začal pôsobiť v poradenstve, pracoval tri roky v manažmente, ktorý vybudoval firmu na zelenej lúke pre výrobnú spoločnosť patriacu do skupiny IKEA. V tom čase išlo najväčšiu investíciu IKEA na svete do výroby nábytku.
 

Jakub Vančo

senior consultant
OpEx, tím prevádzkovej dokonalosti PwC

Vedie veľké a stredne veľké projekty zamerané na zvyšovanie ziskovosti, má viac ako šesť rokov skúseností so zvyšovaním efektívnosti výroby, je držiteľom certifikátov Lean Six Sigma Black Belt a GTD, špecializuje sa na lean procesy, prevádzkové riadiace systémy, transformácie, projektový manažment a change management. Pracoval na veľkých transformačných projektoch vo výrobe (min. tri projekty s úsporami viac ako 4 mil. €) a na projektoch zameraných na zvýšenie produktivity back office, administratívy a zdieľaných servisných stredísk (min. štyri projekty s úsporami viac ako 1,5 mil. €). Implementoval systémy prevádzkového riadenia pre celú skupinu SGL, ktorá pozostáva z viac ako 40 závodov po celom svete (hlavne v Nemecku, Škótsku a USA) so sídlom v Škótsku a Nemecku. Jakub vedie aj tréningy a facilituje workshopy pre vrcholový manažment, ako aj stredný manažment pre rôzne oblasti zlepšovania, napríklad štíhly manažment, riešenie problémov a riadenie kvality (FMEA, SPC atď.). Pracoval aj na iných rôznych projektoch, ako bolo preskúmanie procesu u OEM vo Volkswagen Slovakia, monitorovanie účinnosti a stavu strojov v thyssenkrupp rothe erde (PSL) a na projektoch operatívneho procesu due diligence pred akvizíciou.
 

Richard Hurka

senior consultant
OpEx, tím prevádzkovej dokonalosti PwC

Má rozsiahle odborné skúsenosti s riadením komplexných transformačných projektov, pracoval na viac ako 20 optimalizačných projektoch v strojárskom, stavebnom a automobilovom priemysle zameraných na zefektívňovanie procesov a redukciu nákladov.  Ako projektový manažér v rámci projektu diagnostiky prevádzkovej efektívnosti a transformácie prevádzky v priemyselnej výrobe dosiahol pri konečnej transformácii operácií vrátane výroby a zlepšovania procesov výsledné úspory vo výške 0,7 mil. € na ročnej báze, zníženie nadčasov až o 41 % a zefektívnenie kvality. Počas projektu implementoval štandardy kvality v súlade s Lean Six Sigma metodikou so zameraním na zvýšenie stability procesov. V rámci projektu inovačnej stratégie pre spoločnosť v automobilovom priemysle Richard vypracoval návrh na zriadenie inovačného centra vrátane inovačnej stratégie a cieľového prevádzkového modelu. Z pozície experta navrhol systém pre inováciu procesov a technológií od generovania nápadov až po vývoj procesov, testovanie a uvedenie do praxe. Pre popredného výrobcu ložísk Richard pomohol dosiahnuť zvýšenie priepustnosti o 12 % za 10 mesiacov v rámci veľkého transformačného projektu efektívnejším riadením plánovania výroby, ako aj zvýšením využitia úzkych miest a reorganizáciou internej logistiky. Magisterský titul získal v odbore operations na Aalborg University v Dánsku a je držiteľom certifikátov Lean Six Sigma Black Belt.
 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 560

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás