Prevádzková dokonalosť

Zmena je príležitosť, ktorú si žiadna firma nemôže dovoliť ignorovať.

Či už ide o potrebu rastu, zvýšenia efektivity, využitie talentu, inovácii a technológii, naše poradenské tímy sú tu pre vás. Využívajúc lokálne i globálne znalosti vám naše poradenské tímy pomôžu prekonať zaužívané spôsoby a podporiť vás pri navrhovaní, riadení a vykonávaní potrebnej zmeny.

Riešenie pre biznis transformáciu

Hlavným cieľom prevádzkových manažérov je úspešne napĺňať stanovené firemné ciele v oblasti ziskovosti a podnikového rastu. "Best in class" prevádzkový manažment prekračuje hranice každodenných požiadaviek na zabezpečenie hladkého chodu firmy a vytvára konkurenčnú výhodu.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontaktujte nás

Ivo Doležal
Partner, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 560
E-mail

Pavel Dvornák
Direktor, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 519
E-mail

Sledujte nás