Spoločnosti s najefektívnejším riadením HR na Slovensku

Základom súťaže je štúdia HR Controlling, ktorú realizuje každoročne spoločnosť PwC Slovensko. V rámci tejto štúdie vyhlasuje PwC súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch.

Hodnotíme ukazovatele v štyroch oblastiach:

 • HR Leading
 • HR Lagging
 • Organizačná štruktúra
 • Produktivita a financie

Sledované indikátory popisujú systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstvo kariérnych príležitostí vo firme, štruktúru a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť procesu náboru a výberu, mieru absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce, organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu.

Víťazi jedenásteho ročníka „Leading HR Organisation 2022™

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore poisťovníctvo
 • Kia Slovakia, s. r. o., v sektore automobilový priemysel 
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore energetika 
 • ESET, spol. s r.o., v sektore informačné technológie 
 • VÚB, a.s., v sektore bankovníctvo
 • ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., v sektore strojárenský priemysel 
 • ENVIEN Group, v sektore výroba
Víťazom gratulujeme!

Víťazi desiateho ročníka „Leading HR Organisation 2021™“

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore poisťovníctvo 

 • Kia Slovakia, s. r. o., v sektore automobilový priemysel 

 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore energetika 

 • Orange Slovensko, s. r. o., v sektore informačné technológie 

 • 365.bank, a.s., v sektore bankovníctvo

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore strojárenský priemysel 

 • SLOVNAFT, a.s, v sektore výroba 

Víťazom gratulujeme!

Víťazi deviateho ročníka „Leading HR Organisation 2020™“

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., v sektore Finančné služby  
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné technológie
 • Hanon Systems Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Výroba
 • Danfoss Power Solutions a.s., v sektore Strojárenský priemysel
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
Víťazom gratulujeme!

Víťazi ôsmeho ročníka „Leading HR Organisation 2019™“

 • Poštová banka, a. s., v sektore bankovníctvo 
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore poisťovníctvo 
 • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore automobilový priemysel 
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore energetika 
 • Orange Slovensko, s. r. o., v sektore informačné technológie 
 • SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., v sektore farmaceutický priemysel 
 • Danfoss Power Solutions a.s., v sektore strojárenský priemysel 
 • ENVIRAL, a.s., v sektore výroba 
Víťazom gratulujeme!
Víťazi siedmeho ročníka „Leading HR Organisation 2018™“
 • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
 • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
 • O2 Slovakia, s. r. o., v sektore Informačné technológie
 • Slovnaft, a. s., v sektore Výroba
Víťazom gratulujeme!

Víťazi siedmeho ročníka „Leading HR Organisation 2018"

Víťazi šiesteho ročníka „Leading HR Organisation 2017™“
 • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
 • Volkswagen Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
 • Atos IT Solutions and Services, s. r. o., v sektore Informačné technológie
 • Slovenské cukrovary, s. r. o., v sektore Výroba
Víťazom gratulujeme!
Víťazi šiesteho ročníka „Leading HR Organisation 2017"

Víťazi šiesteho ročníka „Leading HR Organisation 2017"

Víťazi piateho ročníka „Leading HR Organisation 2016™“

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch:

 • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
 • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
 • SkyToll, a. s., v sektore Informačné technológie
 • Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., v sektore Výroba
Víťazom gratulujeme!
Víťazi piateho ročníka „Leading HR Organisation 2016"

Víťazi piateho ročníka „Leading HR Organisation 2016"

Víťazi štvrtého ročníka „Leading HR Organisation 2015™“

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch:

 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., v sektore Poisťovníctvo
 • Stredoslovenská energetika, a.s., v sektore Energetika
 • Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmaceutický priemysel
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • FORTISCHEM s.r.o., v sektore Výroba
 • ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., v sektore Strojárstvo
 • SkyToll, a.s., v sektore Informačné technológie
Víťazom gratulujeme!
Víťazi štvrtého ročníka „Leading HR Organisation 2015"

Víťazi štvrtého ročníka „Leading HR Organisation 2015"

Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014™“

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba
 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • FPT Slovakia s. r. o., v sektore Informačné technológie
Víťazom gratulujeme!
Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014"

Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014"

Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • Erste Group IT SK, spol. s r. o., v sektore Informačné technológie
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., v sektore Farmácia
 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba
Blahoželáme víťazom!
Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012™“
 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • PosAm, spol. s r.o., v sektore Informačné technológie
 • Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmácia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Slovak Telekom, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., v sektore Automobilový priemysel
Víťazom gratulujeme!
Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"

Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás