Spoločnosti s najefektívnejším riadením HR na Slovensku

Základom súťaže je štúdia HR Controlling, ktorú realizuje každoročne spoločnosť PwC Slovensko. V rámci tejto štúdie vyhlasuje PwC súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch.

Hodnotíme ukazovatele v štyroch oblastiach:

 • HR Leading
 • HR Lagging
 • Organizačná štruktúra
 • Produktivita a financie

Sledované indikátory popisujú systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstvo kariérnych príležitostí vo firme, štruktúru a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť procesu náboru a výberu, mieru absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce, organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Víťazi ôsmeho ročníka „Leading HR Organisation 2019"

 • Poštová banka, a. s., v sektore bankovníctvo 
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore poisťovníctvo 
 • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore automobilový priemysel 
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore energetika 
 • Orange Slovensko, s. r. o., v sektore informačné technológie 
 • SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., v sektore farmaceutický priemysel 
 • Danfoss Power Solutions a.s., v sektore strojárenský priemysel 
 • ENVIRAL, a.s., v sektore výroba 
Víťazom gratulujeme!
Víťazi siedmeho ročníka „Leading HR Organisation 2018"
 • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
 • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
 • O2 Slovakia, s. r. o., v sektore Informačné technológie
 • Slovnaft, a. s., v sektore Výroba
Víťazom gratulujeme!

Víťazi siedmeho ročníka „Leading HR Organisation 2018"

Víťazi šiesteho ročníka „Leading HR Organisation 2017"
 • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
 • Volkswagen Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
 • Atos IT Solutions and Services, s. r. o., v sektore Informačné technológie
 • Slovenské cukrovary, s. r. o., v sektore Výroba
Víťazom gratulujeme!
Víťazi šiesteho ročníka „Leading HR Organisation 2017"

Víťazi šiesteho ročníka „Leading HR Organisation 2017"

Víťazi piateho ročníka „Leading HR Organisation 2016"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch:

 • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
 • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
 • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
 • SkyToll, a. s., v sektore Informačné technológie
 • Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., v sektore Výroba
Víťazom gratulujeme!
Víťazi piateho ročníka „Leading HR Organisation 2016"

Víťazi piateho ročníka „Leading HR Organisation 2016"

Víťazi štvrtého ročníka „Leading HR Organisation 2015"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch:

 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., v sektore Poisťovníctvo
 • Stredoslovenská energetika, a.s., v sektore Energetika
 • Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmaceutický priemysel
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • FORTISCHEM s.r.o., v sektore Výroba
 • ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., v sektore Strojárstvo
 • SkyToll, a.s., v sektore Informačné technológie
Víťazom gratulujeme!
Víťazi štvrtého ročníka „Leading HR Organisation 2015"

Víťazi štvrtého ročníka „Leading HR Organisation 2015"

Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba
 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • FPT Slovakia s. r. o., v sektore Informačné technológie
Víťazom gratulujeme!
Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014"

Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014"

Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • Erste Group IT SK, spol. s r. o., v sektore Informačné technológie
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., v sektore Farmácia
 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba
Blahoželáme víťazom!
Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"
 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • PosAm, spol. s r.o., v sektore Informačné technológie
 • Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmácia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Slovak Telekom, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., v sektore Automobilový priemysel
Víťazom gratulujeme!
Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"

Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Sledujte nás