Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

HR Controlling

 

Riadite váš ľudský kapitál efektívne? 

Pomôžeme vám sledovať previazanosť efektivity systému
riadenia ľudských zdrojov s finančnými výsledkami a celkovou produktivitou spoločnosti.

Využite naše dlhoročné skúsenosti.

Štúdie HR Controlling 2020 sa zúčastnilo 72 spoločností z 10 sektorov
a bolo vyhodnotených 93 indikátorov.

 

 

V rámci nášho nástroja poskytujeme klientom nasledujúce výhody:


jednoduchosť vypĺňania dotazníka, ktorý sme skrátili a zamerali ho na oblasti, ktoré naši klienti sledujú a vyhodnocujú najčastejšie


konzultácie k výsledkom štúdie


interaktívne online výstupy


posun termínu zberu dát (február – apríl) s cieľom poskytnúť viac priestoru na vypĺňanie dotazníka


dodanie výstupov skôr ako tomu bývalo po minulé roky


Výsledky HR Controlling za rok 2020:

Štúdie HR Controlling 2020 sa zúčastnilo 72 spoločností z 10 sektorov a bolo vyhodnotených 93 indikátorov.Ako je na tom Vaše fluktuácia v porovnaní s trhom?Ako zhodnocujete každé investované € do ľudského kapitálu? 


Aký je podiel Vašej výkonnostnej zložky na odmeňovaní?
Ako motivujete zamestnancov k vyššiemu výkonu? 

 

V rámci štúdie HR Controlling pomáhame našim klientom i pri nastavovaní systému interného HR Controllingu. Kombinácia interného monitoringu a trhového porovnania je dokonalým pokladom pre strategické rozhodovanie.

HR Controlling (v minulosti HR Benchmarking) je pravidelný prieskum PwC, ktorý umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ĽZ, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou. Meriame viac ako 80 indikátorov v rámci riadenia ĽZ rozdelených do 8 oblastí.

Prieskum vychádza z medzinárodnej metodológie inštitútu PwC Saratoga. Metodológia poskytuje empiricky overený model merania výkonnosti v riadení ĽZ, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

 

Výstupy projektu HR Controlling obsahujú:

Záverečná správa
 
  • kompletná analýza viac ako 80 kľúčových HR indikátorov (KPI)
  • prehľad všetkých indikátorov vrátane metodiky ich výpočtu

 

HR Dashboard
 
  • prehľadné grafické a tabuľkové zobrazenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov
  • porovnanie s trhom a dostupnými sektormi

 

Leading HR Organisation


V roku 2012 sme na Slovensku spustili súťaž „Leading HR Organisation“, kde identifikujeme spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu.

Ocenenie vyjadruje uznanie spoločnostiam, ktoré najefektívnejšie riadia svoj ľudský kapitál a HR procesy.

Do súťaže zaraďujeme všetky spoločnosti, ktoré sa zúčastnili štúdie HR Controlling.

 

Viac informacií sa dozviete na stránke Leading HR Organisation.

 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Roman Rác

Roman Rác

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 910 878 413

Sledujte nás