HR Controlling

Platforma na efektívne riadenie ľudských zdrojov

Riadite váš ľudský kapitál efektívne? 

Pomôžeme vám sledovať previazanosť efektivity systému riadenia ľudských zdrojov s finančnými výsledkami a celkovou produktivitou spoločnosti.

Na štúdii HR Controlling 2021 sa zúčastnilo 83 spoločností z 9 sektorov a bolo vyhodnotených 92 indikátorov.

Využite naše dlhoročné skúsenosti.
 

Zistiť viac

 

V rámci nášho nástroja poskytujeme klientom nasledujúce výhody:

Jednoduché vypĺňanie dotazníka

Zjednodušili sme vypĺňanie dotazníka, ktorý sme skrátili a zamerali ho na oblasti, ktoré naši klienti sledujú a vyhodnocujú najčastejšie.

Interaktívne online výstupy

Trhové porovnanie poskytujeme klientom prostredníctvom interaktívnej a jednoduchej webovej aplikácie www.hrcontrolling.sk.

Individuálna detailná analýza (NOVINKA)

Účastníci majú možnosť zakúpiť si detailnú analýzu svojich výsledkov, ktorej výstupom je interaktívny dashboard v PowerBI.

Konzultácie k výsledkom štúdie

K dispozícii sú naši profesionálni konzultanti, ktorí pomôžu s pochopením a interpretáciou vašich výsledkov súčasne pri plánovaní ďalších krokov.

Výsledky HR Controlling za rok 2021

Na štúdii HR Controlling 2021 sa zúčastnilo 83 spoločností z 9 sektorov a bolo vyhodnotených 92 indikátorov.

12 % trhový medián

Ako je na tom vaša fluktuácia v porovnaní s trhom?

 

1,2 € trhový medián

Ako zhodnocujete každé investované € do ľudského kapitálu?

 

12 % trhový medián

Aký je podieľ vašej výkonnostnej zložky na odmeňovaní?
Ako motivujete zamestnancov k vyššiemu výkonu?
 

HR Controlling pomáha pri strategickom rozhodovaní

V rámci štúdie HR Controlling pomáhame našim klientom i pri nastavovaní systému interného HR Controllingu. Kombinácia interného monitoringu a trhového porovnania je dokonalým podkladom pre strategické rozhodovanie.

HR Controlling (v minulosti HR Benchmarking) je pravidelný prieskum PwC, ktorý umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ľudských zdrojov, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou. Meriame viac ako 80 indikátorov v rámci riadenia ľudských zdrojov rozdelených do 8 oblastí.

Prieskum vychádza z medzinárodnej metodológie inštitútu PwC Saratoga. Metodológia poskytuje empiricky overený model merania výkonnosti v riadení ľudských zdrojov, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

 


Ľudmila Guerin
CEE Strategy & Transformation Senior Manager

“Dát a informácií je v dnešnej dobe viac ako dostatok, čo bol v minulosti problém. Spracovať ich dnes už tiež vieme pomerne jednoducho, cez množstvo rôznych nástrojov. Dôležitý je preto posun k ich vizualizácií a následnej interpretácií. HR controlling je nástroj, ktorý Vám to umožní.”

 

Výstupy štúdie HR Controlling obsahujú:

Záverečná správa HR Controlling štúdie obsahuje kompletnú analýzu viac ako 80 kľúčových HR indikátorov (KPI) a prehľad všetkých indikátorov vrátane metodiky ich výpočtu.

 

Interaktívne trhové porovnanie prostredníctvom webovej aplikácie. Rozhranie ponúka tabuľkový a grafický prehľad rovnako ako export dát v štruktúrovanej podobe.

Analýza výsledkov spoločnosti prostredníctvom interaktívneho nástroja PowerBI. Identifikácia silných stránok a potenciálu pre zlepšenie na základe relevantných ukazovateľov rozdelených do 8 oblastí.

Leading HR Organisation


V roku 2012 sme na Slovensku spustili súťaž „Leading HR Organisation“, kde identifikujeme spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu. Ocenenie vyjadruje uznanie spoločnostiam, ktoré najefektívnejšie riadia svoj ľudský kapitál a HR procesy.

Do súťaže zaraďujeme všetky spoločnosti, ktoré sa zúčastnili štúdie HR Controlling.

Viac informacií sa dozviete na stránke Leading HR Organisation.

Zistiť viac

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

CEE Strategy & Transformation Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Jana Steskálová

Jana Steskálová

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás