Ocenenie Leading HR Organisation 2016

nov 16, 2016

Firmy s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu si prevzali ocenenia Leading HR Organisation 2016

Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov piateho ročníka ocenenia Leading HR Organisation – súťaže, ktorá oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.

Štúdia HR Controlling, ktorú spoločnosť PwC Slovensko realizuje každý rok, je základom tejto súťaže. V rámci tejto štúdie vyhlásila PwC už po piatykrát súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch.

„Jedinečnosť tohto ocenenia spočíva v tom, že zohľadňujeme kľúčové HR indikátory, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na finančné výsledky firmy a celkovú efektivitu riadenia ľudského kapitálu,“ vraví Peter Lackó, líder oddelenia Poradenstvo pre ľudské zdroje PwC.

V piatom ročníku získali titul Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu 2016 tieto spoločnosti:
  • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
  • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
  • Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
  • SkyToll, a. s., v sektore Informačné technológie
  • Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., v sektore Výroba

Aj v tomto roku boli ocenené predovšetkým veľké a medzinárodné spoločnosti. Tieto spoločnosti majú HR controlling dobre prepracovaný a často integrovaný do svojho manažérskeho systému.

Menšie spoločnosti na Slovensku sa skôr venujú analýze čiastkových oblastí ľudského kapitálu, ktoré sú pre nich v tom čase aktuálne. Najčastejšie sledovanými a porovnávanými oblasťami sú odmeňovanie, nábor zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov s cieľom zlepšiť ich efektivitu.

„Efektívne riadenie ľudí vo firmách je synergickým efektom špecialistov na ľudské zdroje a manažmentu spoločnosti. Preto aj naše ocenenie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na riadení ľudí v spoločnosti,“

dodáva Peter Lackó.

Ocenenia si prevzali (sprava) Marián Lakatoš, Kia Motors Slovakia, Dušan Gálik, Saint-Gobain Construction Products, Iveta Posoldová, SkyToll, Martin Dobiáš, ČSOB, Katarína Baďurová, SSE a Marián Bilík za Allianz - Slovenská poisťovňa od Petra Lacka, lídra poradenstva pre ľudské zdroje v PwC. 

ocenenia Leading HR Organisation 2016

Celkovo je možné povedať, že slovenské firmy stále využívajú HR controlling v spojení s hlbšou analýzou dát veľmi málo v porovnaní s vyspelými západnými ekonomikami. Pritom veľkou výzvou pre mnohé spoločnosti a dokonca sektory je nábor kvalifikovanej pracovnej sily a udržanie kvalitných pracovníkov. Takéto výzvy poskytujú špecialistom v oblasti ľudských zdrojov jedinečné možnosti posilniť ich kompetenciu lepšie analyzovať existujúce dáta, potvrdzovať hypotézy a spolu s manažmentom prinášať vhodné riešenia do budúcnosti.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás