Trendy v poisťovníctve

 

Napriek špecifikám, ktoré nepochybne slovenský poistný trh má, je zo strategického pohľadu pre poisťovne nevyhnutné prispôsobiť sa globálnym trendom, ktoré na ne vplývajú.

 

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor na oddelení auditu, audit poisťovní a líder PwC Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás