Trendy v poisťovníctve

 

Napriek špecifikám, ktoré nepochybne slovenský poistný trh má, je zo strategického pohľadu pre poisťovne nevyhnutné prispôsobiť sa globálnym trendom, ktoré na ne vplývajú.

 

Kontaktujte nás

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Sledujte nás