Informačné technológie

 

Dnešným trendom v informačných technológiách poisťovní je snaha o centralizáciu a optimalizáciu systémov a operácií, čo so sebou prináša zjednocovanie dátových skladov, zakladanie kompetenčných centier, respektíve off-shoring. Súčasne však stále trvajú tlaky na znižovanie nákladov, čo platí aj v prostredí informačných technológií. V oblasti informačných technológií sa zameriavame hlavne na inovácie, zlepšenie predaja prostredníctvom správneho využitia IT a zefektívňovanie prevádzky informačných systémov.

Ako vám vieme pomôcť

  • Zefektívnenie využitia elektronických informačných kanálov
  • Zavádzanie elektronickej komunikácie s poisťovňou a jeho vylepšovanie
  • Starostlivosť o zákazníkov a marketing
  • Návrhy riešení manažmentu zákazníckych dát, vrátane ich zabezpečenia
  • Business inteligencie vrátane systémového manažmentu
  • Analýza možností využitia sociálnych sietí

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás