Efektívna prevádzka

 

Mnohé spoločnosti sa pokúšajú o zefektívňovanie procesov ako reakciu na vzniknutú nestabilnú hospodársku situáciu, avšak často nedosahujú očakávané úspory, alebo nie sú schopné zmenu v spoločnosti ukotviť.

Zvyšovanie efektivity fungovania podporných procesov v poisťovniach je vnímané ako významná cesta k zachovaniu ziskovosti napriek neľahkým podmienkach na trhu. Okrem zachovania ziskovosti je však nevyhnutné reagovať na požiadavky väčšej transparentnosti, zrýchlenému prístupu k informáciám a efektívnej komunikácie s klientom. Nárast využívania internetu a aplikácií vedie tiež k narastajúcemu počtu požiadaviek zo strany klientov na poisťovne. Klienti čoraz viac využívajú elektronickú komunikáciu s poisťovňou na úkor osobných návštev. Predpokladáme, že tento trend bude narastať aj v budúcnosti a včasná reakcia na zvyšujúce sa nároky klientov je nevyhnutná na udržanie konkurencieschopnosti na trhu.

Spoločnosti hľadiace na často sa meniace trhové prostredie ako na príležitosť k znovunastaveniu procesov s cieľom dosiahnuť udržateľný rast a efektívnosť zvažujú využitie synergie z centralizácie aktivít, zjednodušovania produktov a eliminácie nepotrebných činností. Zjednodušovanie nemá za cieľ iba úsporu nákladov, ale tiež posilnenie manažérskej kontroly, zlepšené fungovanie a budovanie realistických a vykonateľných príležitostí na rast.

Ako vám vieme pomôcť

  • Dizajn procesov a ich optimalizácia v oblastiach prevádzky (Back Office, Likvidácia, Call centrum a IT).
  • Budovanie Shared Services Centier, outsourcing a centralizácia procesov
  • Nákladová optimalizácia
  • Návrh odmeňovacích systémov
  • Lean transformácia a Implementácia Lean princípov do riadenia procesov
  • Zefektívnenie procesu vymáhania

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás